Stanowisko Zarządu KOD ws. zapowiedzi zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
6703
post-template-default,single,single-post,postid-6703,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Stanowisko Zarządu KOD ws. zapowiedzi zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej

Komitet Obrony Demokracji

Stanowienie prawa wymaga konsultacji, przemyśleń i szanowania głosu każdego obywatela, zwłaszcza gdy dotyczy ono spraw głęboko prywatnych. Niepokoi nas każda próba podporządkowania prawa jednej wizji ideologicznej, która narusza poglądy, wrażliwość i przekonania istotnej, a w tej sprawie większościowej opinii publicznej. Zapowiedzi zmiany obecnej ustawy antyaborcyjnej – wprowadzenie całkowitego zakazu przerywania ciąży – i zaostrzenia kar za nielegalną aborcję oddalają Polskę od krajów demokracji liberalnej, standardów Unii Europejskiej i państw wysoko rozwiniętych. Zdaniem Komitetu Praw Człowieka ONZ czy Amnesty International, zmuszanie kobiet do urodzenia niezdolnego do życia płodu jest torturą. Zmiany w fundamentalnych światopoglądowo aktach prawnych powinny być poprzedzone pogłębioną i merytoryczną dyskusją, dialogiem wszystkich środowisk.
KOD, dla którego bardzo ważne jest poszanowanie takich wartości jak godność, równość, wolność, negatywnie odnosi się do proponowanego trybu i sposobu ogłaszania zmian. Niepokoją nas wypowiedzi czołowych polityków partii rządzącej na temat roli Kościoła Katolickiego w zakresie stanowienia prawa. Szanujemy i domagamy się poszanowania zasady rozdziału kościoła od państwa.
KOD jako ruch społeczny popiera swobodę organizowania się innych ruchów społecznych, w szczególności odwołujących się do poszanowania praw człowieka, zasad demokracji i wartości demokratycznych zapisanych w Konstytucji RP takich jak przyrodzona godność człowieka, równość wobec prawa czy zakaz tortur i okrutnego, nieludzkiego traktowania.
Popieramy wszelkie protesty przeciw zaostrzeniu zakazu przerywania ciąży.
 

Zarząd Główny KOD