Słońce po burzy. Byliśmy na marszu europejskim - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
18861
post-template-default,single,single-post,postid-18861,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Słońce po burzy. Byliśmy na marszu europejskim


Po burzy wzeszło słońce. Tak było w Warszawie, gdzie kilkudziesięciu członków i sympatyków KOD ze świętokrzyskiego wzięło udział w Marszu Polska w Europie. Czy w tym roku słońce zaświeci też nad Polską, po czteroletniej pisowskiej burzy?

Więcej:
https://kielcekod.pl/2019/05/slonce-po-burzy-bylismy-na-marszu-europejskim/

Oprócz przygotowywania flag, transparentów i haseł pogoda była głównym tematem rozmów podczas naszej podróży do Warszawy 18 maja na Marsz Polska w Europie.
Wprawdzie z Kielc wyruszyliśmy w słońcu, ale już po drodze wjechaliśmy w deszcz, a prognozy i wiadomości ze stolicy były fatalne. Przez planowanym rozpoczęciem marszu stolicę zalała ściana deszczu.
Jednak gdy tylko zjawiliśmy się na Placu Bankowym, ok. godziny 11.20 (marsz miał się rozpocząć o 12), burza ustała, a potem wyszło piękne słońce. Zrobiło się wręcz upalnie i taka piękna pogoda trwała cały czas, aż do zakończenia marszu na Placu Konstytucji ok. godziny 15 i do końca dnia.

Mieliśmy duży, wykonany poprzedniego dnia transparent z hasłem „Idź, głosuj. KOD”, polskie i unijne flagi, okolicznościowe przypinki. Uzbroiliśmy się w aparaty fotograficzne i komórki. Spotkaliśmy wielu znanych polityków opozycji. Udzielaliśmy wywiadów niezależnym mediom, szeroko omijając pisowskie media narodowe. Wytrwaliśmy do końca i wrócili w dobrych nastrojach.

W autobusie wszyscy usłyszeli przez głośniki posłanie, jakie dostaliśmy messengerem od zaprzyjaźnionego dziennikarza i działacza wolnościowego z Danii: „Dziękuję wam bardzo za walkę o demokrację i prawa człowieka. Wasze wysiłki i walka są bardzo ważne z punktu widzenia całej Europy. Dziękuję i posyłam serdeczne pozdrowienia z Danii. Nie ustawajcie w waszej słusznej i bardzo ważnej walce” – napisał Ole Jessen.

Wszyscy mamy nadzieję, że tak jak w sobotę w Warszawie, tak w całej Polsce po czteroletniej pisowskiej burzy, zaświeci słońce wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka.


Sun after the storm. We were on a European march

After the storm the sun rose. This was the case in Warsaw, where dozens of members and supporters of KOD (Committee for the Defence of Democracy) took part in the „March Poland in Europe”. Will this year also son shine on Poland, after a four-year PiS (Law and Justice party) storm?
More:
https://kielcekod.pl/2019/05/slonce-po-burzy-bylismy-na-marszu-europejskim/

In addition to preparing flags, banners and slogans, the weather was the main topic of conversation during our trip to Warsaw on May 18 to take part in „March Poland in Europe”. Although we set off from Kielce in the sun, we got into the rain on the way, and the forecasts and news from the capital were terrible. The wall of rain flooded the capital during the planned start of the march. However, as soon as we arrived at Plac Bankowy (Bank Square), around 11.20 A.M. (the march was to start at 12), the storm stopped and then the beautiful sun came out. It got even hot and such beautiful weather lasted all the time, until the end of the march on Plac Konstytucji (Constitution Square) around 3 P.M. and the end of the day.
We had a large banner made the day before with the slogan „Go, vote. KOD”, Polish and EU flags, occasional badges. We have armed ourselves with cameras and mobiles. We met many well-known opposition politicians. We gave interviews to independent media, broadly bypassing the national media. We persevered to the end and returned in good moods.
On the bus, everyone heard through the loudspeakers the message we received via messenger from a friendly journalist and libertarian activist from Denmark: „Thank you so much for the fight for democracy and human rights. Your efforts and struggle are very important from the point of view of the whole of Europe. Thank you and send cordial greetings from Denmark. Do not cease in your just and very important fight”, Ole Jessen wrote.
We all hope that, as on Saturday in Warsaw, just like in Poland after the four-year PiS storm, the sun of freedom, democracy and respect for human rights will shine.

Tekst: Ziemowit Nowak; autorka zdjęć: Dagmara Głodowicz-Mazurek /KOD Świętokrzyskie