Przesłanie KOD w sprawie Puszczy Białowieskiej - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
5871
post-template-default,single,single-post,postid-5871,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Przesłanie KOD w sprawie Puszczy Białowieskiej

Przesłanie KOD w sprawie Puszczy Białowieskiej

Pozdrawiamy protestujących dziś i jutro w wielu miejscach Polski, którzy wyrażają swój niepokój wynikający z łamania przez polski rząd zobowiązań jakie spoczywają na naszym kraju w związku z ochrona Puszczy Białowieskiej.
Pozdrawiamy mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej, którzy jutro w Białowieży zaprotestują przeciwko planom obniżenia standardów ochrony i degradacji walorów turystycznych Puszczy, która dzięki swej niepowtarzalności odwiedzana jest przez turystów z całego świata, dając w ten sposób żyjącym w jej pobliżu ludziom pracę.
Od początku roku rząd podejmuje kroki zmierzające do złamania zainicjowanego przez ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wypracowanego przez kolejnych ministrów środowiska kompromisu dotyczącego ochrony Puszczy Białowieskiej.
Wiele wskazuje na to, że decyzja zapadła. Do dyskusji w trakcie trwającej obecnie konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska nie został dopuszczony przedstawiciel Komisji Europejskiej. Zwiększenie wyrębów w Puszczy Białowieskiej negatywnie zaopiniowała Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Obecnie słyszymy, o planach rozwiązania tej Rady.
Naukowcy zwracają uwagę, że zwiększenie wycinki „narusza zarówno postanowienia prawa krajowego (zawarte w ustawie o ochronie przyrody), jak i międzynarodowego (Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej), a także stoi w sprzeczności z zasadami ochrony przyrody wynikającymi z ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencjach (o ochronie różnorodności biologicznej i o ochronie europejskiej fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych)”.
Pani premier i panu ministrowi środowiska przypominamy, że Puszcza Białowieska, w której od tysięcy lat nieprzerwanie trwają naturalne procesy jest Światowym Dziedzictwem UNESCO. Polska zobowiązała się wobec całej wspólnoty międzynarodowej, w tym również własnych obywateli, że będzie chronić ten bezcenny skarb. Przypominamy także, że dbałość o stan środowiska stanowi jeden z konstytucyjnych obowiązków każdego obywatela, w tym także pani premier, ministra środowiska i podległych im urzędników.

Zarząd Główny KOD