Oświadczenie zarządu KOD Małopolska - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
16023
post-template-default,single,single-post,postid-16023,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie zarządu KOD Małopolska

23 marca 2018 roku prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSR Dagmara Pawełczyk-Woicka odwołała ze stanowiska przewodniczących wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie troje sędziów tego sądu: Janusza Kawałka, Joannę Melnyczuk i Agnieszkę Włodygę. Pretekstem do odwołania było ustąpienie tych sędziów z Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, które miało rzekomo pociągać za sobą dezorganizację pracy sądu, a w konsekwencji budzić wątpliwości pani prezes co do możliwości sprawowana przez odwołanych ich funkcji tak, jak „można oczekiwać od sędziego”.

Zarzut ten jest całkowicie bezpodstawny, ponieważ odwołani sędziowie wraz z trójką innych członków Kolegium SO w Krakowie ustąpili z Kolegium, protestując przeciwko nieprawdziwym twierdzeniom prezes Pawełczyk-Woickiej, jakoby Kolegium wyraziło zgodę na odwołanie przez nią sędziego Waldemara Żurka ze stanowiska rzecznika SO w Krakowie. Sędziowie odwołani z Kolegium okazali swoim zachowaniem szacunek dla porządku prawnego oraz sprzeciw wobec podjętej przez prezes SO w Krakowie arbitralnej decyzji, mającej znamiona zemsty politycznej wobec niepokornego sędziego, który piętnował naruszanie niezależności sądów przez ustawy uchwalone w ostatnim czasie. Rezygnacja z członkostwa w Kolegium SO w Krakowie Janusza Kawałka, Joanny Melnyczuk i Agnieszki Włodygi była w tych okolicznościach właśnie takim postępowaniem, jakiego w państwie prawa należy od sędziego oczekiwać. Najwyraźniej jednak postępowanie takie nie spełniało oczekiwań władzy, dążącej do podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości.
Zarząd Regionu Małopolskiego Komitetu Obrony Demokracji stanowczo sprzeciwia się całkowicie nieuzasadnionemu odwołaniu trójki sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, uważając tę decyzję za kolejny etap czystki politycznej w wymiarze sprawiedliwości. Zarząd Regionu wyraża jednocześnie głębokie uznanie dla odwołanych sędziów za ich bezkompromisową postawę w obronie niezależności sądownictwa.