Oświadczenie Zarządu Głównego KOD w sprawie Konrada Materny - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
12280
post-template-default,single,single-post,postid-12280,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie Zarządu Głównego KOD w sprawie Konrada Materny

W związku z pojawieniem się informacji o wyjątkowo poważnych zarzutach natury kryminalnej, jakie prokuratura stawia panu Konradowi Maternie, Zarząd Główny KOD wzywa go do natychmiastowego zaprzestania uczestnictwa we wszelkich działaniach naszego stowarzyszenia, szczególnie do posługiwania się nazwę i symbolami KOD, do czasu ostatecznego wyjaśnienia całej sprawy i prawomocnego wyroku sądowego.

Wezwanie to nie dotyczy oczywiście całej, kierowanej dotychczas przez pana Maternę – nie będącego skądinąd członkiem naszego stowarzyszenia – tzw. KOD-kapeli, która wielokrotnie ochotniczo uczestniczyła w dziesiątkach imprez i wydarzeń naszego stowarzyszenia i innych organizacji społecznych.

 Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji