Oświadczenie w sprawie zajść po zatrzymaniu aktywistki LGBT+ - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
21966
post-template-default,single,single-post,postid-21966,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie w sprawie zajść po zatrzymaniu aktywistki LGBT+

Oświadczenie w sprawie zajść w Warszawie w nocy z 7 na 8 sierpnia 2020 r. po zatrzymaniu aktywistki LGBT+ – Margot

W nocy z 7 na 8 sierpnia byliśmy świadkami zamieszek w Warszawie w związku z zatrzymaniem Margot, działaczki LGBT+ z kolektywu Stop Bzdurom. Zamieszki te to efekt trwających od wielu miesięcy działań propagandowych przeciwko środowisku LGBT+, niedopuszczalnych w cywilizowanym świecie wypowiedzi polityków obozu rządzącego oraz nagonki medialnej ze strony mediów rządowych. Próba skłócenia społeczeństwa i wykreowania wroga publicznego zakończyła się brutalną pacyfikacją zgromadzenia na Krakowskim Przedmieściu, użyciem przemocy fizycznej, wieloma zatrzymaniami. Oświadczamy, że winnymi eskalacji przemocy są przede wszystkim ci przedstawiciele władzy, którzy od miesięcy nakręcali spiralę nienawiści i pogardy wobec osób LGBT+.

Niezrozumiałe i nieproporcjonalne do zarzucanego czynu zastosowanie wobec jednej z aktywistek tego ruchu tymczasowego aresztowania przelało czarę goryczy. Niechęć do opresyjnego państwa wyprowadziła działaczy i sympatyków środowiska LGBT+ na ulicę dla wyrażenia protestu przeciwko działaniom władz państwowych. Manifestacja, podczas której próbowano przeszkodzić w wywiezieniu Margot do aresztu spotkała się z wyjątkową brutalnością funkcjonariuszy policji. Użyto nieproporcjonalnej i nieuzasadnionej sytuacją przemocy wobec zgromadzonych, w tym wobec dziennikarzy, posłów i polityków. Zatrzymywane były również osoby postronne, nieuczestniczące w zgromadzeniu.

Naruszone zostało także prawo do obrony, zdarzały się bowiem przypadki nieinformowania przez policjantów obrońców zatrzymanych o miejscu ich umieszczenia, utrudniania kontaktu z obrońcą oraz wymuszania na zatrzymanych oświadczeń o niewnoszeniu skarg na zatrzymanie.

W związku z powyższym przypominamy, że prawa człowieka są uniwersalne i przysługują każdemu, niezależnie od rasy, wyznania, narodowości, wyznawanych wartości czy orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, a funkcjonariusze policji zobowiązani są do ich przestrzegania oraz traktowania każdego w sposób godny i humanitarny.

Apelujemy do władz państwowych o zaprzestanie działań szkalujących środowiska LGBT+ oraz wszelkich innych grup mniejszościowych. Wywoływanie nienawiści w społeczeństwie i dzielenie go prowadzi do eskalacji przemocy i jest całkowicie sprzeczne z dobrem wspólnym.

Apelujemy do funkcjonariuszy policji o stosowanie przepisów prawa w duchu zagwarantowanych w Konstytucji i przyjętych przez Polskę międzynarodowych konwencji praw człowieka. Żądamy też wnikliwego i szybkiego śledztwa w sprawie nadużyć, jakie miały miejsce w trakcie zamieszek.

Wyrażamy solidarność z działaczami i działaczkami, aktywistami i aktywistkami LGBT+ w ich sprzeciwie wobec szerzonej przeciw nim propagandzie pogardy i zniesławiania. Przestrzegajmy jednocześnie przed stosowaniem i uleganiem prowokacjom obliczonym na wzbudzenie niechęci do nich w społeczeństwie.

Dziękujemy obrońcom, prawnikom, prawniczkom, działaczom i działaczkom, którzy włączyli się w natychmiastową pomoc dla osób zatrzymanych.

Apelujemy o solidarność i wsparcie dla poszkodowanych.

Sygnatariusze

Amnesty International
Codziennik Feministyczny
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja Autonomia
Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Liberte
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Fundacja Ocalenie
Fundacja Ogólnopolski Strajk Kobiet
Fundacja Ośrodka KARTA
Fundacja Pole Dialogu
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Stocznia
Fundacja WWF Polska
Greenpeace Polska
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Inicjatywa Wolne Sądy
Instytut Psychologii Zdrowia PTP
Instytut Spraw Publicznych
Komitet Obrony Demokracji
Krytyka Polityczna, Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Obywatele RP
Polska Fundacja im Roberta Schumana
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Szkoła Liderów
Wydawnictwo Znak
Zespół Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”