Oświadczenie w sprawie wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej z dn. 07.10.21 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
24919
post-template-default,single,single-post,postid-24919,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie w sprawie wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej z dn. 07.10.21

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.
(Art.9 Konstytucji RP)

W związku z wydaniem wyroku, nie będącego wyrokiem w rozumieniu prawa przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji oświadcza:

Wbrew górnolotnym stwierdzeniom we wniosku Premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, o ustalenie zgodności prawa unijnego z Konstytucją RP, politycznym celem wydania takiego wyroku nie było ustalenie oczywistej, zapisanej już w 1997 roku Art. 87 Konstytucji RP hierarchii źródeł powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, lecz prawne usankcjonowanie upolitycznienia polskiego wymiaru sprawiedliwości i doprowadzenie do sytuacji, gdzie podporządkowane władzy politycznej sądy przestaną być niezależne, a sędziowie zasiadający w sądach niezawiśli.
Wzywamy wszystkich sędziów, adwokatów i radców prawnych do zapewnienia obywatelom prawa do niezależnego sądu i konsekwentne podważanie prawidłowości obsadzenia sądu przez neo-sędziów, czy sędziów-dublerów.

Nemo iudex in causa sua.
Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, w którym zasiedli wadliwie powołani sędziowie-dublerzy złamał tę jedną z najstarszych zasad prawa i ogłosił wyrok, który z powyższych powodów nie może istnieć w polskim porządku prawnym. W państwie prawa wadliwość obsadzenie organu wydającego decyzje (neo-KRS), czy wadliwość obsadzenia sądów lub trybunałów jest podstawą do unieważnienia ich wyroków.

Trybunał sprzeniewierzył się zapisom Konstytucji i swoim wyrokiem po raz kolejny potwierdził, że Polska pod rządami PiS i jego popleczników nie jest demokratycznym państwem prawnym (Art. 2), organy władzy publicznej, jak Prezydent RP, Trybunał Konstytucyjny, neo-KRS, KRRiT nie działają na podstawie prawa i w granicach prawa (Art. 7), a dane zagranicznym partnerom i sojusznikom zapewnienie przestrzegania umów międzynarodowych w Art. 9 Konstytucji RP staje się fikcją.

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 8 ) i dlatego od czasu niezgodnego z Konstytucją udzielenia przez Andrzeja Dudę aktu łaski Mariuszowi Kamińskiemu kategorycznie sprzeciwiamy się fragmentarycznemu i instrumentalnemu sposobowi interpretacji zapisów Konstytucji, który wypacza jej sens i ducha stanowionego prawa.

Nie ma naszej zgody na kwestionowanie przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej dwóch kardynalnych zasad funkcjonowania wspólnoty państw europejskich. Podważenie zasady lojalności i zasady prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym jest początkiem wyprowadzenia Polski z UE.

Demokrację tworzą ludzie!
i dlatego 10 października 2021 wyjdźmy wszyscy na ulice miast, miasteczek i wsi. Zaprotestujmy przeciwko dalszemu niszczeniu naszej praworządności i wyprowadzaniu Polski z UE.

MY Zostajemy w UE!