Oświadczenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
26306
post-template-default,single,single-post,postid-26306,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów

OŚWIADCZENIE

W związku z publikacją pana Piotra Schaba, podpisaną: Rzecznik Dyscyplinarny Sądów Powszechnych, a dotyczącą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów: Waldemara Żurka, Piotra Gąciarka, Pawła Juszczyszyna i sędzi Doroty Zabłudowskiej za udział w jubileuszu Komitetu Obrony Demokracji, który nazwany został „zgromadzeniem politycznym” informujemy, co następuje:

1. Komitet Obrony Demokracji jest organizacją, której cele statutowe zawierają m.in.:

– rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa prawnego,

– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

– przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym m.in. nadużyciom władz państwowych i samorządowych, przekraczaniu uprawnień i kompetencji.

Co za tym idzie podstawowymi zakresami działań Komitetu Obrony Demokracji jest obrona niezawisłości sędziów i niezależności sądów, walka o wolne media, szeroko rozumiana praworządność oraz prawa człowieka i swobody obywatelskie, a także przynależność Polski do Unii Europejskiej jako priorytet działań organizacji odznaczonej dwukrotnie Europejską Nagrodą Obywatelską. Tematami jubileuszu były zatem właśnie wyżej wymienione obszary naszej 6-letniej działalności.

2. W związku z powyższym w naszym jubileuszu 6-lecia brały udział wszystkie grupy zawodowe, z którymi współpracujemy, by zapewnić spełnienie naszych statutowych celów: prawnicy – sędziowie, prokuratorzy, adwokaci (członkowie stowarzyszeń: Iustitia, Themis, Lex Super Omnia, Defensor Iuris i Wolne Sądy), dziennikarze z niezależnych redakcji, a także z niezależnych organizacji i stowarzyszeń dziennikarskich takich jak Grand Press czy Towarzystwo Dziennikarskie, działacze społeczni i obywatelscy z najważniejszych organizacji takich jak: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacji Batorego czy Fundacji Stocznia, Obywatele RP, Akcja Demokracja oraz zawodowych: Protest z Wykrzyknikiem, czy Nie dla Chaosu w szkole i wielu wielu innych.

Brali w nim udział także politycy, bowiem większość naszych postulatów zależy od ich decyzji, pomysłów i realizacji.

3. Niemniej jednak mając pełną świadomość delikatnych relacji na styku organizacji prawniczych, obywatelskich i politycznych podzieliliśmy uroczystość na trzy niezależne części: sędziowską, obywatelską i tę, w której wzięli udział politycy.

Otwieraliśmy ją jednak wspólnie – odśpiewawszy Hymn Polski: Honorowy przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji – Krzysztof Łoziński, wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Demokracji – Łukasz Szopa, oraz zaproszony jako były Przewodniczący Rady Europejskiej – Donald Tusk.

4. W oczekiwaniu na swoją część, na sali obecni byli prawnicy (w tym sędziowie), którzy nie znali szczegółowego programu uroczystości, ale też treści, które padały przez cały czas trwania jubileuszu miały charakter obywatelski i społeczny nie będąc promocją żadnej partii politycznej.

W związku z powyższym powoływanie się przez pana Piotra Schaba podpisanego: Rzecznik Dyscyplinarny Sądów Powszechnych na artykuł 178 §3 Konstytucji RP dotyczący działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz uchybiającej godności urzędu uznajemy za naruszenie dobrego imienia nie tylko Sędziów RP ale i stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji

Warszawa 22.02.2022

———–

fot. Katarzyna Pierzchała, konwencja 6 lat KOD, 27.11.21