Oświadczenie Porozumienia dla Praworządności - 03.01.2022 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
25877
post-template-default,single,single-post,postid-25877,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie Porozumienia dla Praworządności – 03.01.2022

Oświadczenie Porozumienia dla Praworządności

W związku z obwieszczeniem o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa oświadczamy, że sposób powoływania składu KRS został uznany za wadliwy i niezgodny z prawem UE przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ta sytuacja rodzi konflikt domagający się pilnego rozwiązania. W grę wchodzi polska racja stanu w postaci przynależności Polski do Unii Europejskiej. Zamrożona jest przynależna Polsce część środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy.

Pogłębia się także chaos prawny. Rośnie liczba wadliwie wydanych wyroków – będą one uznawane za nieważne, zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE. Jednocześnie, rośnie liczba obywateli, którzy nie otrzymują wiążącej decyzji sądów w ważnych dla nich sprawach.

Dlatego deklarujemy, że nie weźmiemy udziału w procedurze wyboru sędziów do neoKRS. Uważamy, że wszelkie działania dotyczące tej sprawy powinny zostać wstrzymane do czasu przyjęcia w Polsce nowego ładu prawnego, zgodnego z polską Konstytucją i prawem Unii Europejskiej.

W tym celu, w ramach Porozumienia dla Praworządności kontynuujemy prace nad projektem ustawy przywracającej konstytucyjny tryb wyborów KRS, przygotowanym z udziałem najwybitniejszych środowisk prawniczych.

Liczymy, że większość sejmowa nie odrzuci jej w ramach politycznej wojny.

Dodatkowo apelujemy:

? do rządzących i parlamentarzystów o powstrzymanie procesu wyboru nowych sędziów neoKRS, co pozwoli uniknąć pogłębiania się prawnego chaosu oraz oddali niebezpieczeństwo utraty przez Polskę środków unijnych;

? do sędziów, by zgodnie z treścią złożonego ślubowania powstrzymali się od udziału w procedurze uznanej za niezgodną z prawem;

? do opinii publicznej po obu stronach politycznego sporu o zrozumienie powagi sytuacji.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2022 r.

Sygnatariusze:
Lewica Razem
Nowa Lewica
Nowoczesna
Partia Zieloni
Platforma Obywatelska
Polska 2050
PSL
Unia Europejskich Demokratów
Polska Partia Socjalistyczna
Inicjatywa Polska
Akcja Demokracja
Komitet Obrony Demokracji
Obywatele RP
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Kongres Świeckości
Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris
Wolne Sądy