Oświadczenie KOD International i KOD Polonia Belgia ws. zamachów w Belgii - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
6366
post-template-default,single,single-post,postid-6366,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie KOD International i KOD Polonia Belgia ws. zamachów w Belgii

Oświadczenie KOD International i KOD Polonia Belgia ws. zamachów w Belgii

Wspólne oświadczenie KOD International i KOD Polonia Belgia

Jako przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji w Brukseli pragniemy wyrazić naszą solidarność z bliskimi ofiar zamachów na lotnisku w Zaventem oraz stacji metra Maalbeek.
Niektórzy z nas byli świadkami dzisiejszych wydarzeń, nie raz o włos unikając tragedii. Łączymy się bólu z tymi, którzy nie mieli takiego szczęścia.
Jednocześnie potępiamy każdy ekstermizm, radykalizm oraz wszelkie systemy wartości, które prowadzą do popełniania podobnych czynów.
Pamiętajmy jednak, że dając się zastraszyć, dajemy zwyciężyć terrorystom. Nie ustawiajmy naszego spodobu życia pod nich, nie dajmy im zmienić tego, kim jesteśmy. Pijmy dzisiaj dumnie krieka, zajadajmy się frytkami i goframi. Bo nawet, jeśli nie możemy się obronić przed atakami, możemy pokazać, że nie zawładnie nami strach.
Mogą próbować nas złamać, ale podniesiemy się jeszcze silniejsi, bo po naszej stronie jest miłość i nadzieja, gdy oni sieją jedynie nienawiść i zniszczenie.
Vive Bruxelles, vive l’Europe!
Marcin Mycielski
Katarzyna Mortoń
Jagoda Gogolewska
Agata Szybowska


 

Join statement by KOD International and KOD Polonia Belgium

As representatives of the Committee for the Defence of Democracy in Brussels we wish to express our solidarity withe the friends and relatives of victims of the attacks in Zaventem airport and at Maalbeek metro station.
Some of us witnessed today’s events, barely escaping tragedy themselves. We mourn those, who didn’t have such luck.
At the same time we conddemn any extremism, radicalism and all value systems, which lead to commiting such sensless acts.
Let’s nevertheless remember, that giving into fear, we let the terrorists win. Let’s not change our way of life to suit them, let’s not let them change who we are. Tonight let’s proudly sip kriek while eating fries and waffles. For even if we can’t defend ourselves from attacks, we can show them that we will not let fear prevail.
They might knock us down, but we will rise even stronger, as we have love and hope on our side, while they only spread hate and dectruction.
Vive Bruxelles, vive l’Europe!
Martin Mycielski
Katarzyna Mortoń
Jagoda Gogolewska
Agata Szybowska


Pobierz oświadczenie w pliku PDF