Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
19201
post-template-default,single,single-post,postid-19201,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w drugą rocznicę podpisania w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Wyobrażamy sobie, jak ważne były to słowa spisane tuż po wojennej apokalipsie, widzimy wyraźnie ich ponadczasową mądrość, zdajemy sobie też sprawę z ich aktualności. Komitet Obrony Demokracji powstał także po to, by wolności i praw człowieka strzec bezwarunkowo i z największą determinacją. To zatem także i nasze święto. To święto wszystkich organizacji, ugrupowań i ruchów obywatelskich, słowem wszystkich ludzi dla których Deklaracja Praw Człowieka jest prawem prymarnym.
W tym dniu zatem składamy Wam wszystkim życzenia, by zawsze i wszędzie to prawo było równie prymarnym dla każdej władzy na całym świecie, bowiem to dzień w którym pamiętamy o wszystkich obrońcach praw człowieka, którzy są szykanowani, prześladowani i więzieni.
W 1948 roku Polska była jednym z ośmiu państw, które wstrzymały się w głosowaniu nad tym dokumentem. Musimy zrobić wszystko, by nie dopuścić do sytuacji, by kiedykolwiek polskie władze – reprezentowały nas w taki sposób jak wówczas.

Zarząd Główny
Komitetu Obrony Demokracji

 
 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Preambuła

„Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie,

zważywszy, że brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, a nadejście świata, w którym ludzie będą korzystać z wolności słowa i przekonań oraz wolności od strachu i niedostatku, ogłoszono jako najwznioślejszy cel człowieka,

zważywszy, że jest istotne, aby prawa człowieka były chronione przez przepisy prawa, tak, aby człowiek nie musiał, doprowadzony do ostateczności, uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

zważywszy, że jest istotne popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,

zważywszy, że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w Karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludzkiej i w równe prawa mężczyzn i kobiet oraz dały wyraz swej stanowczej woli popierania postępu społecznego i polepszania warunków życia w większej wolności,

zważywszy, że Państwa Członkowskie zobowiązały się we współpracy z narodami Zjednoczonymi do zapewnienia powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych wolności,

zważywszy, że jednakowe podejmowanie tych praw i wolności ma ogromne znaczenie dla pełnej realizacji tego zobowiązania,

Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny cel dla wszystkich ludów i narodów, aby każda jednostka i każdy organ społeczeństwa, zachowując stale w pamięci niniejszą Deklarację, dążyły poprzez nauczanie i wychowanie do coraz pełniejszego poszanowania tych praw i wolności, i aby zapewniły poprzez stopniowe kroki o zasięgu krajowym i międzynarodowym ich powszechne i skuteczne uznanie i poszanowanie, zarówno wśród ludów samych państw członkowskich, jak i wśród ludów terytoriów pod ich jurysdykcją.”

Grafika „human rights” z pixaby.com