Mamy 100 tysięcy podpisów pod naszym projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym! - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
7695
post-template-default,single,single-post,postid-7695,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Mamy 100 tysięcy podpisów pod naszym projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym!

Mamy 100 tysięcy podpisów pod naszym projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym!

Złożyliśmy w Kancelarii Sejmu ponad 100 tys. podpisów potrzebnych do rozpatrywania przez Sejm naszego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy włozyli mnóstwo wysiłku i czasu w zbieranie podpisów.
Najważniejsze zmiany, które proponujemy:

  • wybór sędziów Trybunału dokonywany większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów;
  • większy krąg podmiotów, które mogą zgłaszać kandydatów: Prezydent Rzeczypospolitej, Krajowa Rada Sądownictwa, Zgromadzenia Ogólne sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • powierzenie dalszego sprawowania obowiązków sędziemu Trybunału, którego kadencja upłynęła, do czasu wyboru jego następcy;
  • kadencyjność prezesa i wiceprezesa Trybunału (6 lat).
    ślubowanie nowych sędziów przed Marszałkiem Sejmu, a nie przed Prezydentem, na tym samym posiedzeniu, na którym sędzia został wybrany;
  • utrzymanie dotychczasowych składów orzekających i zwykłej większości głosów w orzekaniu: pełny skład – 15 sędziów, przy kworum 9 sędziów, skład pięcioosobowy (dla większości spraw), skład trzyosobowy.

W naszym projekcie nie ma też utrudnień proceduralnych wprowadzonych przez ostatnie ustawy nowelizujące: terminów 3 i 6 miesięcy od zawiadomienia o rozprawie, w których nie można przeprowadzić rozprawy i konieczność wyznaczania rozpraw w kolejności wpływu wniosków.
Celem naszego projektu jest zapełnienie próżni, jaka może pojawić się po ewentualnym uchyleniu przepisów obecnej ustawy (uchwalonej w listopadzie i grudniu) i odrzuceniu starej (uchwalonej w październiku). A ponieważ należy się spodziewać, że obecna większość parlamentarna uchwali znów ustawę, która zostałaby zaskarżona, Komitet Obrony Demokracji proponuje projekt możliwy do zaakceptowania przez wszystkie strony sporu. Projekt, z uwzględnieniem koniecznych zmian, przywraca stan prawny ustawy z czerwca 2015 r. i pozwala na sprawne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.