Łódzka Deklaracja Samorządowa podpisana! - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
16108
post-template-default,single,single-post,postid-16108,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Łódzka Deklaracja Samorządowa podpisana!

W październiku 2017 roku podjęliśmy działania, które zmierzały do konsolidacji środowisk prodemokratycznych przed zbliżającymi się wyborami do samorządów. Sytuacja na scenie politycznej zmieniała się bardzo dynamicznie. A my, łódzki KOD, mieliśmy wciąż jeden, wychodzący ponad aktualne zawirowania cel – obronić samorządy. Obronić łódzki samorząd i sejmik wojewódzki przed populistami i siłami łamiącymi podstawowe, zapisane choćby w Konstytucji prawa.
Rozmawialiśmy z łódzkimi stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi i miejskimi. Krok po kroku szliśmy w jednym kierunku i tworzyliśmy drogowskazy na dalszą drogę.
27 marca 2018 w neoklasycznych wnętrzach „Domu Towarzystwa Kredytowego Łódzkiego” przy ul. Pomorskiej 21, miała miejsce uroczystość podpisania „Łódzkiej Deklaracji Samorządowej”. Sygnatariuszami porozumienia o współpracy przy wyborach 2018 r. zostali Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Obywatele RP i Komitet Obrony Demokracji.
Podpisanie Deklaracji stanowi kolejny krok w zacieśnianiu współpracy łódzkich środowisk prodemokratycznych. Jest kontynuacją wspólnego stanowiska z akcji „Obronimy Samorządy”, ale i początkiem bardziej skonkretyzowanych działań. Mowa była o wspólnej organizacji działań profrekwencyjnych oraz koordynacji w zakresie kontroli wyborów. Ważnym aspektem będzie także stworzenie „kodeksu etycznej kampanii”, zmierzającego do przywrócenia należytego poziomu debaty publicznej wyborczej i walki z demagogią oraz mową nienawiści i pogardy.
Wszystkie te działania są już prowadzone przez KOD, ale wierzymy, że teraz nabiorą dodatkowego rozmachu.
Chcemy obronić Łódź i całe województwo przed działaniami populistów, zwolenników dyktatury i ich haniebnymi praktykami. Nie wyobrażamy sobie, aby lekceważenie prawa, dobrych obyczajów i zwyczajnej kultury politycznej zawędrowało do naszych samorządów. Podkreślamy, że nasza Inicjatywa nie jest zamknięta – może przystąpić do niej każdy, kto podziela opisane w niej fundamentalne wartości i chce tworzyć przyszłość w oparciu o wartości europejskie, demokratyczne i konstytucyjne.
Samorządy będą demokratyczne!!!
Z dumą informujemy, że stanęliśmy ramię w ramię na drodze do tworzenia demokratycznej, naszej wspólnej, małej, łódzkiej ojczyzny.
Zobowiązujemy się też, że będziemy pilnowali standardów uczciwej, przyzwoitej i tworzącej wspólnotę kampanii wyborczej. Dla wszystkich jednako obiektywnie.
___
Marcin Olkusz, Mirek Michalski

Łódzka Deklaracja Samorządowa

Mija blisko 30 lat od czasu, kiedy Polska po bezkrwawej rewolucji powróciła do rodziny nowoczesnych europejskich demokracji. Polacy odzyskali realny wpływ na kształtowanie i recenzowanie działań władz, możliwość samostanowienia o swojej przyszłości. Znów staliśmy się prawdziwymi gospodarzami swojego kraju, swoich wsi, miasteczek i miast.

Dziś stajemy przed dramatycznym wyzwaniem, aby ten wspólny sukces ochronić. Aby nie dopuścić do dalszego niszczenia prawa, autorytetu Polski na arenie międzynarodowej, destrukcji osiągnięć samorządów i społeczeństwa obywatelskiego.

Podpisane pod niniejszą Deklaracją organizacje reprezentują szerokie spektrum poglądów politycznych, ekonomicznych i społecznych. Choć często różnią nas programy, to zawsze łączą fundamentalne wartości i głęboka troska o przyszłość naszej Ojczyzny.

Głęboko wierzymy w Polskę opartą o europejskie rozumienie i tradycje państwa prawa, demokrację ugruntowaną w realnym trójpodziale władz. Polskę, w której wolność i godność obywatela są wartościami nadrzędnymi, a każda władza, zgodnie z duchem i literą Konstytucji, służy wszystkim jej mieszkańcom. Wierzymy, że podstawą harmonijnego życia społecznego jest rzeczowa, szczera i otwarta debata, a nie język dzielenia i pogardy, populizmu i demagogii. Pragniemy państwa i społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego, szanującego wolę mniejszości, wolnego od dyskryminacji i uprzedzeń. Państwa, będącego odpowiedzialnym członkiem Unii Europejskiej, wypełniającego swoje zobowiązania i podzielającego wartości leżące u podstaw wspólnoty.

Deklarujemy, że będziemy współpracować w obronie tych wartości – dla Łodzi, regionu, dla Polski. Będziemy bronić prawa i instytucji państwa przed ich instrumentalnym wykorzystywaniem. Będziemy bronić praw samorządów do określonej w Konstytucji niezależności od władzy centralnej i prawa mieszkańców do swobodnego wyboru swych przedstawicieli.

My, Sygnatariusze Deklaracji Łódzkiej, jesteśmy gwarantami kontynuacji zmian jakie zachodzą w naszym mieście i regionie. Świadomi zagrożeń przed jakimi stoi nasza Ojczyzna zapewnimy budowę wspólnoty lokalnej dla dobra wszystkich jej obywateli. Będziemy łączyć, szanując różnorodność społeczności miasta, będziemy zmieniać Łódź i całe województwo na miarę oczekiwań i marzeń nas wszystkich. Mieszkańców.

Samorządy będą demokratyczne!

Łódź, 27.03.2018

DEKALOG WYBORCZY KOD REGION ŁÓDZKI

to jest grupa wartości, którymi powinien kierować się polityk pragnący uzyskać poparcie KOD w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich
GŁOSUJEMY NA CZŁOWIEKA, który uznaje takie wartości:

  1. Praworządność, a nie łamanie prawa i konstytucji;
  2. Dbanie o dobro wspólne nawet gdy to niepopularne, a nie populizm, partyjniactwo i stronniczość (kolesiostwo, nepotyzm);
  3. Demokracja, a nie autorytaryzm i kult wodza;
  4. Szacunek dla państwa, a nie pogarda dla instytucji państwowych;
  5. Wartości Unii Europejskiej i członkostwo w niej Polski, a nie dążenie do izolacji Polski na arenie międzynarodowej;
  6. Prawda i język kulturalnej, rzeczowej debaty, a nie kłamstwa i obietnice oraz język nienawiści i dzielenia;
  7. Rozdział Kościoła od państwa, a nie dyktat jednego typu moralności i religii;
  8. Transparentność majątkowa, a nie ukrywanie i mataczenie;
  9. Unikanie konfliktu interesów, a nie sędziowanie w swojej sprawie;
  10. Uznanie dla równości obywateli względem prawa, wrażliwość na obronę praw mniejszości, stawanie w obronie słabszych, a nie dyskryminacja ze względu na płeć, wyznanie, czy orientację.

zdjęcia: Madosia; relacja video: Jarosław Płuciennik

O DEKLARACJI W MEDIACH:

Źródło: KOD Łódzkie