List otwarty w sprawie ks. prof. Alfreda Wierzbickiego - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
22063
post-template-default,single,single-post,postid-22063,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

List otwarty w sprawie ks. prof. Alfreda Wierzbickiego

Z inicjatywy lubelskiego Komitetu Obrony Demokracji powstał list otwarty w sprawie ks. prof. Alfreda Wierzbickiego. List wraz z zebranymi podpisami, przekażemy władzom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podpis można dodać, pisząc na adres [email protected]

 

Zaniepokojeni nagonką Fundacji Życie i Rodzina, wymierzoną przeciwko ks. prof. Alfredowi Wierzbickiemu, dołączamy do głosów protestu przeciwko szykanowaniu i represjonowaniu profesora, wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za osobistą ocenę moralną wydarzeń społecznych i politycznych.

Działania podjęte przeciwko ks. prof. Wierzbickiemu są nie tylko wyrazem nienawiści, niszczeniem jego dobrego imienia i autorytetu, ale też niezrozumieniem tego, co aktualnie dzieje się w Polsce. Chrześcijaństwo uczy miłości bliźniego, pomocy słabszym i prześladowanym, uczy troski o drugiego. Poręczenie za Margot było właśnie taką postawą.

W demokratycznym państwie mniejszości mają prawa, nie mogą być wykluczane.  Akceptacja drugiego człowieka, gdy nie podziela się jego poglądów jest w obecnej sytuacji politycznej wyrazem wielkiej odwagi oraz moralnej troski o spójność obywateli naszego państwa, od kilku lat podzielonego przez polityków. Nawoływanie do szykan i represji to nawoływanie do dalszych podziałów społeczeństwa. To również sianie nienawiści, wrogości i uruchomienie niszczycielskiej siły ludzi przeciwko ludziom.

Komitet Obrony Demokracji opierający swoją działalność na wartościach uniwersalnych, sprzeciwia się niszczeniu autorytetu ks. prof. Wierzbickiego. Protest jest naszym moralnym obowiązkiem.

Stajemy solidarnie za ks. prof. Alfredem Wierzbickim.

Because of our deep concern about the campaign organized by the Foundation for Life and Family against Fr. prof. Alfred Wierzbicki. we join the voices of protest against the harassment and repression of Professor Wierzbicki, a lecturer at the Catholic University of Lublin, for his moral opinion of social and political events.

Actions taken against Fr. prof. Wierzbicki are not only an expression of hatred and an attack on his good name and authority, but also a misunderstanding of what is currently happening in Poland. Christianity teaches one to love thy neighbor, help the weak and the persecuted, and to care for others. Vouching for Margot was an expression of such attitudes.

In a democratic state, minorities have rights and cannot be excluded. Acceptance of another person, when their views are not shared, is, in the light of current political situation, an expression of great courage and moral concern for the cohesion of the citizens of our country, divided by politicians for several years. Calling for harassment and repression is a call for further division of society. It also spreads hatred and hostility releasing the destructive power of people against people.

The Committee for the Defense of Democracy, which bases its activity on universal values, is against destroying the authority of Fr. prof. Wierzbicki. Protest is our moral duty.

We stand in solidarity with Fr. prof. Alfred Wierzbicki.

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku

Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Draginja Nadażdin, Amnesty International

Ludwika Wujec

Jacek Żakowski, dziennikarz

Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, UMCS

Prof. dr hab. Lesław Hostyński, UMCS

Prof. dr hab. Artur Popek, UMCS

prof. dr hab. Irena Nawrot-Trzcińska, Wydział Artystyczny UMCS

dr hab. Bartłomiej Swaczyna, Uniwersytet Jagielloński

dr Ewa Borejsza-Wysocka, Cornell University,USA

dr Wlodzimierz Borejsza-Wysocki Cornell University,USA

dr hab. Paweł Leszkowicz, prof. UAM w Poznaniu

dr hab. Tomasz Kitliński, UMCS

dr inż. Mariusz Szewczyk, prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, pracownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska UWM

dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM, pracownik Katedry Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie UWM

dr hab. Beata Kurowicka, pracownik Katedry Anatomii i Fizjologii Zwierząt UMW

prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo

prof. dr hab. Anna Niżegorodcew, emerytowana profesor UJ, KOD Małopolska

dr hab. inż. Anna Czaplicka

prof. dr hab. Grażyna Skąpska

Andrzej Kaczanowski, emerytowany prof. Wydziału Biologii UW

prof. dr hab. Artur Tajber, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Włodzimierz Lengauer, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki, emerytowany prof. UMCS

Joanna Mucha, posłanka na Sejm RP

Michał Krawczyk, poseł na Sejm RP

Jarosław Urbaniak, poseł na Sejm RP

Michał Szczerba, poseł na Sejm RP

Maria Małgorzata Janyska, posłanka na Sejm RP

Elżbieta Gapińska, posłanka na Sejm RP

Krzysztof Piątkowski, poseł na Sejm RP

Janusz Cichoń, poseł na Sejm RP

Jakub Karyś, przewodniczący zarządu KOD

Paweł Kasprzak, Obywatele RP

Zbigniew Borejsza -Wysocki

Anna Nawrot, Galeria Biała

Anna Lasek -Starzec, Akademia Muzyczna Katowice

Irena Telesz- Burczyk, aktorka Teatru Jaracza w Olsztynie

Marcin Kuchciński, wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jarosław Pakuła, przewodniczący Rady Miasta Lublin

Dariusz Sadowski, radny Miasta Lublin

Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta Olsztyna

Marta Kamińska, przewodnicząca ZR KOD WM, radna Olsztyna

Halina Ciunel, radna Rady Miasta Olsztyna

Joanna Misiewicz, radna Rady Miasta Olsztyna

Ewa Zakrzewska, radna Rady Miasta Olsztyna

Tomasz Głażewski, radna Rady Miasta Olsztyna

Paweł Kowalski, radny Rady Miasta Olsztyna

Łukasz Łukaszewski, radny Rady Miasta Olsztyna

Wiktor Wójcik, radny Rady Miasta Olsztyna

Dorota Pychewicz, nauczycielka

Krystyna Bagińska

dr hab. Dobrosław Bagiński, profesor UPH

Renata Bielecka, nauczyciel

Ewa Gruszecka, psycholog

Dorota Bożko, nauczyciel

Piotr Kuropatwiński

Beata Trybuła

Irena Paterek

Robert Burek

Damian Nawrocki

Tadeusz Wróblewski

Ewa Topór – Nawarecka

Michał Piotr Szulc

Tadeusz Waliczek

Sławomir Majdański

Dorota Zerbst

Krzysztof Król

Paulina Bojarska

Joel Bunell

Magdalena Sygnatowicz

Małgorzata Besz-Janicka

Anna Bizoń-Zalewska

Tadeusz Kuś

Krzysztof Przychodzki

Magdalena Lesiak

Stanisław Adamski

Halina Kantor

Andrzej Bański

Anna Kurzaj

Andrzej Borsuk

Andrzej Stróżyk

Piotr Szafraniec

Małgorzata Tomicka

Lidia Palacz

Krzysztof Palacz

Małgorzata Siniakiewicz

Jan Wiszowaty

Ludmiła Kręczkowska

Łukasz Szopa

Piotr Pietrusiński

Zbigniew Pawełczyk

Aleksndra Różańska

Marek Mondry

Marek Krajewski

Mariola Zamojska

Witold Domański

Bogusław Gładysz

Anna Hostyńskia

Halina Szyłkajtis

Waldemar Zyglewski

Paweł Winsczyk

Zofia Malcher

Krystyna Starzyńska

Magdalena Bielska

Piotr Gierasiński

Elżbieta Tabakowska

Michał Kisielewski

dr Anita Śliwińska-Zaraska

mgr Jacek H. Graff

Jolanta Pałkowa

Bożena Dobosik

Ewa Przyboś-Razowska

Paweł Grabski

Jerzy Niewodniczański

Maria Noworól

Adam Kalbarczyk

Marek Cecherz

Adam Fijewski

Adan Baranowski

Dariusz Włodarczyk

Bożenna Wasilewska

Adam Wasilewski

Sylwia Bogusz

Wanda Sałustowicz

Mirosława Małecka

Joanna Noskiewicz

Bożena Zarzycka

Grzegorz Kolek

Janusz Ciszewski

Anna Markowska

Tomasz Buczek

Elżbieta Sacewicz

Bogdan Sacewicz

Marcin Sacewicicz

mgr Anna Techmańska

mgr sztuki Maria Jamińska

Stefania Kozakowska

Maria Kietlińska, absolwentka KUL

Michał Kasprzak, opozycjonista z czasów PRL

Anna Gałązka

Ewa Mrożkiewicz-Zielińska

Ewa Ablewska

Anna Kamińska, Kraków

Rafał Matuszewski

Zofia Kliszcz

Janusz Kliszcz

Jolanta Wesołowska, nauczyciel

Małgorzata Antuszewicz

Maria Pudelska

Wanda Misiewicz

Maria Bochenek

Jacek Bochenek

Barbara Musielak, Szczecin

Józef Jas

Barbara Eiding, nauczyciel

Grażyna Maria Ciesielska

Maria Ekier

Piotr Renau

dr nauk med. Marta Michowska

mgr Ewa Benesz

Ewelina Grzela

Jerzy Liniewicz

Maciej Grzywaczewski

Agnieszka Kwaśniewicz

Magdalena Tomczak, nauczyciel, Poznań

Krzysztof Grabski, Sopot

Ewa Kaptur-Jasińska

Andrzej Jasiński

Jacek Kwiatkowski

Tamara Gąsiorowska

Urszula Kozak

Włodzimierz Gidziela

Michał Zieleniewski

Adam Domański

Andrzej Machałek

Anna Ciszewska

Cezary Ciszewski

Anna Omilian

Zbigniew Szczepański

Alicja Dobrowolska

Dorota Wabno

Zdzisław Czernatowicz

Agnieszka Czyżewska Jacquemet

Bogumiła Strzelecka

Bogusław Kmieć

Jerzy Wojtysiak

Janusz Osten-Sacken

Małgorzata Snietka

Bożena Dyrda

Kazimierz Tischner

Marek Dąbrowski

Jerzy Waligóra

Elżbieta Ruchel

Kazimiera Zawitaj-Partyka

Grażyna Suchowerska

Zuzanna Łuczak

Anna Breguła

Waldemar Jan Kozioł

Krystyna Walczy

Hanna Jaworowicz

Anna Szymańska

Mira Kuśmierzak

Piotr Dziewałtowski-Gintowt

Agnieszka Brancewicz

dr n. med Ewa Doraczyńska

Krzysztof Jeżowski

Barbara Turczyn

Monika Turczyn

Grzegorz Turczyn

Arkadiusz Turczyn

prof. dr hab. Danuta Kisielewska

Anna Samulak

dr n. med. Grzegorz Pietras

Ryszard Jaworski

dr Michał Palarczyk

Beata Markiewicz

Grażyna Sawicka

Jadwiga Korczak

Maria Duwało

Roman Duwało

Michał Leśniak

Waldemar Masłowski

Barbara Kaszyńska

Katarzyna Stefaniak

Renata Sienko

Aleksandra Kalicińska

Beata Basińska

Maria Roeske