Legenda dla Amerykanów… - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
4710
post-template-default,single,single-post,postid-4710,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Legenda dla Amerykanów…

Legenda dla Amerykanów…
Jola Sacewicz

…czyli objaśnienia dotyczące najistotniejszych osób i pojęć z artykułu ministra Waszczykowskiego opublikowanego w „New York Times”.
W przeddzień spotkania w Waszyngtonie z Johnem Kerry, amerykańskim sekretarzem stanu, minister spraw zagranicznych Polski, Witold Waszczykowski opublikował artykuł w „New York Times”. Artykuł traktuje w głównej mierze o stosunkach polsko-amerykańskich i konieczności wzmocnienia obecności wojsk NATO na wschodniej flance, wzmiankuje jednakże kilka zagadnień z bieżącej polityki – sytuację w Trybunale Konstytucyjnym i media publiczne. Wspomina też lunch Andrzeja Dudy przy stole z prezydentem Obamą i Putinem podczas sesji ONZ w Nowym Jorku oraz przywołuje postać Lecha Kaczyńskiego, jako politycznego patrona obecnego prezydenta Polski i Tadeusza Kościuszkę, jako bohatera naszych obu narodów.
W celu ułatwienia czytelnikowi „New York Times” orientacji „ kto jest kim” i „co jest co” w artykule naszego ministra warto dodać legendę do tegoż materiału. Odnosi się ona do najważniejszych pojęć i postaci przywołanych w artykule ministra Waszczykowskiego.


Legenda

> Witold Waszczykowski, autor artykułu, minister spraw zagranicznych Polski:

 • Zdobył popularność w Polsce uznając protestującą na ulicach opozycję obywatelską za wrogich polskiej katolickiej tradycji przedstawicieli wegetarianizmu i cyklizmu.
 • W odróżnieniu od prezydenta Obamy, którego plan zakłada zwiększenie w US naturalnych źródeł energii do roku 2030 do 50 proc., minister Waszczykowski uznaje naturalne źrodła energii za przejaw szkodliwej ideologii lewackiej.
 • W odróżnieniu od senatorów McCaina, Carbina i Durbina, którzy przesłali list do rządu Beaty Szydło zatroskany o stan polskiej demokracji, wolność mediów, przestrzeganie praw człowieka i konwencji miedzynarodowych, minister Waszczykowski uznaje premier Szydło za liderkę Europy.
 • Sam list zasłużonych dla Polski senatorów minister Waszczykowski ocenia, jako zainspirowany przez ludzi wrogich Polsce, obarczony nieznajomością realiów i nasączony błędami faktycznymi.

> Prawo i Sprawiedliwość – formacja rządząca

 • Przedstawiciele formacji politycznej ministra Waszczykowskiego uznali Baracka Obamę za kryptokomunistę, a jego prezydenturę za koniec cywilizacji białego człowieka.
 • Lider formacji uznaje uchodźców z Syrii za źródło niebezpiecznych chorób, roznosicieli pasożytów i pierwotniaków.
 • Czołowi politycy formacji ministra Waszczykowskiego w publicznych wypowiedziach nazywają ludzi protestujacych na ulicach przeciwko polityce ich rządu: świniami odrywanymi od koryta, komunistami, złodziejami, gestapowcami i ludźmi gorszego sortu.

> Andrzej Duda, prezydent Polski:

 • Zasiadł przy stole prezydenta Obamy podczas zgromadzenia ONZ dzięki zabiegom polskiej dyplomacji z poprzedniej ekipy rządzącej.
 • W wielu sprawach dotyczących praw człowieka, dyskryminacji ze względu na pochodzenie, religię i orientację seksualną prezydent Duda stoi po tej samej stronie, co siedzący przy tym samym stole podczas lunchu w ONZ prezydent Putin.
 • Wspomniany Lech Kaczyński, polityczny wzór prezydenta Dudy, jako prezydent Warszawy zakazał marszu w obronie praw człowieka mniejszości seksualnych.
 • Pierwsza ustawa, którą zawetował po objęciu urzędu dotyczyła ucywilizowania regulacji dotyczących sytuacji osób transpłciowych w Polsce, czym doprowadził do przywrócenia poniżających godność człowieka uregulowań dotyczących procesu zmiany płci.
 • Używał dyskryminacyjnych i poniżających sformułowań dotyczących środowisk LGBTQ – zarówno w tweetach, jak i w wypowiedziach medialnych.
 • Według opinii wszystkich gremiów prawniczych w Polsce, łącznie z prestiżową Alma Mater prezydenta, dopuścił się wielokrotnego złamania konstytucji.
 • Uniewinnił kolegę partyjnego, skazanego nieprawomocnym wyrokiem sądu.
 • Nie wykonał wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nie zaprzysiągł trzech, legalnie i prawomocnie wybranych sędziów .
 • Zaprzysiągł pod osłoną nocy sędziów wybranych do Trybunału z naruszeniem prawa i procedur parlamentarnych.
 • Donosił na kraj podczas wizyt zagranicznych.
 • Podczas konferencji w Monachium eskalował napięte stosunki z Rosją w stopniu, który wymagał łagodzących akcji gospodarzy.
 • Usunął z tła swoich wystapień publicznych flagi Unii Europejskiej.
 • Rozważa odebranie wysokiego odznaczenia państwowego zasłużonemu profesowi Janowi Tomaszowi Grossowi, badaczowi Zagłady i stosunków polsko-żydowskich, za upowszechnianie bolesnej prawdy o tych stosunkach, która jest niezgodna z oficjalną propagandą obozu prezydenta, kwestionującą współudział i odpowiedzialność Polaków w udokumentowanych zbrodniach dokonywanych na Żydach.
 • Nie zareagował słowami potępienia, gdy nacjonaliści palili podczas swojej demonstracji kukłę Żyda i demonstrowali rasistowskie hasła wobec imigrantów muzułmańskich.

> Trybunał Konstytucyjny – polski sąd konstytucyjny, badający zgodność stanowionego prawa z konstytucją:

 • Sytuacja w polskim TK jest źrodłem zatroskania Rady Europy i przedmiotem badania Komisji Weneckiej.
 • Komisja Europejska wszczęła procedurę badania praworządności w Polsce. Bada nie tylko sytuacje z Trybunałem, mediami publicznymi ale i służbą cywilną, którą obecna ekipa zastąpiła mianowanymi bez konkursów urzędnikami pochodzącymi z ich partii
 • Parlament Europejski odbył debatę nad zagrożeniami demokracji, trójpodziału władzy i wolności słowa w Polsce.
 • Rządząca formacja od objęcia władzy dążyła do paraliżu trybunału przez:
  – zwlekanie z publikowaniem wyroków Trybunału,
  – niezaprzysięganie prawomocnie wybranych sędziów Trybunału,
  – nielegalne, powtórne wybieranie sędziów na miejsca już obsadzone,
  – uchwalanie noweli do ustawy o Trybunale, która zmusza Trybunał do orzekania według kolejności wpływu spraw i w pełnym składzie,
  – dezawuowanie sędziów i prezesa Trybunału,
  – grożenie aresztowaniem prezesa Trybunału,
  – obcięciem budżetu Trybunału.
 • Parlamentarna opozycja i wszystkie instytucje prawne upoważnione do składania wniosków do Trybunału kwestionują konstytucyjność prawa stanowionego przez rządząca ekipę i wnoszą do Trybunału o jego zbadanie.

> Media publiczne – radio i telewizja współfinansowane ze środków publicznych:

 • Rządząca ekipa wprowadziła ustawę, która zlikwidowała publiczny charakter mediów. Zarzadzający mediami publicznymi są obecnie politykami mianowanymi przez rządowego ministra.
 • Sekretarz generalny Rady Europy bezskutecznie apelował do prezydenta Dudy, by ten nie podpisywał nowej ustawy o mediach i raczył skonsultować ją z ekspertami Rady Europy.
 • Przeciw zmianie ustawy o mediach publicznych, dokonanej przez rządząca ekipę, protestowały międzynarodowe organizacje nadawców i dziennikarzy, m.in. Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich, Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, Europejska Unia Nadawców oraz amerykańska Freedom House, Grupa Europejskich Regulatorów ds. Usług Mediów Audiowizualnych (ERGA) oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 • Wolność słowa i sytuacja w mediach publicznych są badane przez Komisję Wenecką na wniosek Rady Europy.
 • Kilkudziesięciu dziennikarzy mediów publicznych zostało poddanych czystce politycznej i pozwalnianych lub odsuniętych od prowadzenia programów. W ich miejsce zatrudniono dziennikarzy katolickich mediów ultraprawicowych, ocenianych najniżej w badaniach obiektywności mediów przez niezależne instytucje badawcze.

> NATO w Polsce:

 • Żołnierze amerykańscy, którzy mogliby stacjonować w Polsce powinni mieć na uwadze:
  – istniejące niebezpieczeństwo doświadczenia przejawów agresji rasistowskiej wobec osób czarnoskórych, pochodzenia muzułmańskiego i żydowskiego,
  – dyskryminacyjne prawo polskie, które nie będzie uznawać stacjonujących w Polsce rodzin i współmałżonków żołnierzy homoseksualnych,
  – fakt, że prawo polskie nie ściga z urzędu przestępstw popełnionych na tle nienawiści wobec osób homoseksualnych.

> Thaddeus Kosciuszko – polski i amerykański bohater narodowy polskiego pochodzenia:

 • Jako bliski przyjaciel Tomasza Jeffersona i obrońca praw człowieka byłby w opozycji politycznej do rządzącej obecnie ekipy, którą reprezentuje minister Waszczykowski i która poddaje w wątpliwość samo istnienie praw człowieka.