Komunikat Zarządu Regionu KOD Wielkopolska - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
17007
post-template-default,single,single-post,postid-17007,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Komunikat Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska ogłasza, że:

 1. Na podstawie par. 18 ust. 3 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, zwołuje lokalne zebranie członków Grupy Lokalnej Poznań – Miasto w dniu 24 czerwca 2018r. o godzinie 11.00 w Poznaniu, w restauracji Klub pod Minogą, przy ul. Nowowiejskiego 8.
 2. W porządku obrad lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej Poznań – Miasto znajdują się wybory członków zarządu grupy lokalnej oraz wybór delegatów na regionalne walne zgromadzenie delegatów.
 3. Na podstawie par. 63 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji lokalne zebranie członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku stwierdzenia kworum w pierwszym terminie lokalne zebranie członków odbywa się w drugim terminie następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszeń kandydatów można dokonywać poprzez wysyłanie załącznika do Regulaminu – Formularza Zgłoszeniowego do dnia 24 czerwca 2018 godz. 11:00 , na adres [email protected], a od godziny rozpoczęcia zebrania – do rąk Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszenie kandydata do więcej niż jednych wyborów wymaga odrębnego formularza.
Komunikat ten jest skierowany do wszystkich członków Komitetu Obrony Demokracji w Regionie Wielkopolska, którzy zadeklarowali działanie lub działają w Grupie Lokalnej Poznań – Miasto i nie są członkami żadnej innej formalnie powołanej Grupy Lokalnej w Regionie.
Planowany porządek obrad Zebrania I Walnego Zebrania Członków Grupy Lokalnej Poznań – Miasto Komitetu Obrony Demokracji Region Wielkopolska

 1. Otwarcie obrad z potwierdzeniem kworum lub zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Prezydium Zebrania wraz z określeniem jego liczebności.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej wraz z określeniem liczby jej członków.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków wraz z określeniem liczby jej członków.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania członków.
 6. Przyjęcie porządku obrad lokalnego zebrania członków.
 7. Ustalenie liczebności zarządu grupy lokalnej.
 8. Prezentacja kandydatów do Zarządu Grupy Lokalnej wraz z ewentualnymi pytaniami.
 9. Wybór członków zarządu grupy lokalnej.
 10. Prezentacja kandydatów na delegatów na regionalne walne zebranie delegatów wraz z ewentualnymi pytaniami.
 11. Wybór delegatów na regionalne walne zebranie delegatów.
 12. Wolne głosy oraz dyskusja członków zebranych na Sali.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

-> Formularz Zgłoszenia, plik w formacie pdf
-> Regulamin Obrad Regionalnego Walnego Zebrania, plik w formacie pdf