Komunikat KOD z dn. 25.01.2018 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
15661
post-template-default,single,single-post,postid-15661,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Komunikat KOD z dn. 25.01.2018

Dzisiaj w Sejmie mieliśmy usłyszeć informację Ministra Spraw Wewnętrznych odnośnie do działalności organizacji propagujących faszyzm i inne ustroje totalitarne.
Niestety usłyszeliśmy jedynie polityczne wystąpienie Joachima Brudzińskiego, w którym z jednej strony akcent postawiony został na atak na opozycję zarówno parlamentarną jak i poza parlamentarną, a z drugiej strony starał się marginalizować problem, przerzucając uwagę na rzekomo poważniejsze ataki na partię Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych Joachimie Brudziński i Panie Ministrze Sprawiedliwości Zbigniewie Ziobro w związku z tym, że nie otrzymaliśmy ze strony rządowej rzetelnej informacji występujemy z zapytaniem publicznym o przedstawienie informacji odnośnie do podjętych działań przez podległe Wam służby i urzędy.
 

Warszawa 25.01.2018

Komitet Obrony Demokracji
ul. Górczewska 39, 01-144 Warszawa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Joachim Brudziński
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Minister Sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa P-33

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Działając w imieniu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 wnosimy o przedstawienie informacji dotyczącej czynności procesowych i przedprocesowych podejmowanych przez Policję i Prokuraturę (liczba postępowań, zakres postępowań, miejsce postępowań) wobec organizacji uznanych lub oskarżanych o propagowanie faszyzmu lub innego systemu totalitarnego. W szczególności zwracamy się o przedstawienie następujących informacji, w odniesieniu do wyżej wymienionych organizacji:
• ile spraw jest oraz było prowadzonych przez Prokuraturę lub Policję, wobec organizacji lub osób w związku z propagowaniem faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
• ile złożono aktów oskarżenia w stosunku do osób lub organizacji w związku z propagowaniem faszyzmu lub innego systemu totalitarnego w latach 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018.
• ile wycofano aktów oskarżenia w sprawach o propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego i na jakim etapie postępowania.
• w ilu sprawach Prokurator lub Policja złożyły apelację od wyroku sądu zarzucając rażącą surowość kary orzeczoną przez sąd pierwszej instancji.
Proszę o przesłanie żądanych informacji na adres podany w nagłówku.
Komitet Obrony Demokracji
Sekretarz