Komunikat KOD w sprawie prób zastraszania pracowników naukowych w Polsce - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
18920
post-template-default,single,single-post,postid-18920,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Komunikat KOD w sprawie prób zastraszania pracowników naukowych w Polsce

Komitet Obrony Demokracji wyraża stanowczy sprzeciw wobec próby zastraszania przez Ministerstwo Sprawiedliwości kadry naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspertów Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego.
Oficjalny komunikat opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiadający wytoczenia procesu cywilnego autorom opinii do zmiany ustawy Kodeks karny jest zamachem na konstytucyjne wolności i prawa obywatelskie, na wolność wyrażania poglądów, autonomię badań naukowych, a przede wszystkim na prawo do krytyki i prawo obywateli do rzetelnej wiedzy.
Na szczególną uwagę zasługuje, że minister swój komunikat rozpoczyna od stwierdzenia, że „zaufanie do wymiaru sprawiedliwości jest fundamentem państwa prawa, państwa demokratycznego i uczciwego”.
Niestety, sposób budowania tego zaufania zaprezentowany przez rząd wypycha nasze państwo z rodziny państw cywilizowanych. Zaufanie do instytucji państwa buduje się przede wszystkim poprzez jasny i czytelny proces legislacji prawa oraz zapewnienie szerokiego udziału organizacji obywatelskich w procesie jego tworzenia. Tylko taki sposób procedowania fundamentalnych dla bezpieczeństwa i porządku publicznego aktów prawa ma szanse uzyskać szeroką akceptację społeczeństwa. Nie może się to odbywać z pominięciem opinii autorytetów.
Tymczasem największe prawnicze autorytety, autorzy akademickich podręczników do prawa karnego w apelu do prezydenta RP o zawetowanie zmian ustawy Kodeks karny jednoznacznie wskazali, że nie tylko treść wprowadzanych zmian przeraża prawników, ale „przeraża także urągający wszelkim standardom prawodawczym tryb jej uchwalenia”.
Aby zagłuszyć krytykę, ministerstwo wybrało drogę zastraszania pracowników naukowych procesami sądowymi i dezawuowania ich pozycji nazywając „kłamcami” i „doktorantami”.
Kategorycznie protestujemy przeciwko takiemu trybowi prowadzenia debaty publicznej, nie zgadzamy się na wymuszanie akceptacji wprowadzanych w Polsce zmian poprzez ograniczanie wolności akademickiej i prawa do recenzji tworzonego prawa.
Ministrowi pomyliło się budowanie zaufania z wymuszaniem posłuszeństwa. Społeczeństwo posłuszne nigdy nie będzie wolne, a państwo, które stosuje takie praktyki nie będzie demokratyczne.
Komitet Obrony Demokracji nie wzywa tego Ministra Sprawiedliwości do niczego. Cały obecny rząd tworzą ludzie, którzy od początku swojej władzy zdobytej w nieszczęsnym roku 2015, niszczą państwo prawa. Nie cofną się przed kolejnymi krokami na tej drodze. Zmienić ten stan możemy tylko my, w najbliższych jesiennych wyborach.
Zarząd KOD