Komisja rewizyjna KOD o prowadzonym obecnie audycie - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
12544
post-template-default,single,single-post,postid-12544,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Komisja rewizyjna KOD o prowadzonym obecnie audycie

Warszawa, 12 maja 2017 r.

Co to jest audyt?
To niezależna ocena danej organizacji. To sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków pozyskanych przez organizację, eliminowanie ewentualnych uchybień i wypracowywanie właściwych procedur jej służb finansowych. Głównym celem takiego audytu jest określenie, na ile stan danej organizacji jest zgodny z istniejącymi w niej normami oraz z obowiązującymi przepisami. Audytor ma przede wszystkim za zadanie wskazać nieprawidłowości lub słabości systemu kontroli wewnętrznej, systemu, który ma czuwać nad prawidłowym przebiegiem działania danej organizacji.
Celem audytu jest raczej usprawnienie organizacji, niż wskazanie nieprawidłowości. Nie ma charakteru represyjnego, w raporcie z audytu nie powinno wymieniać się nazwisk i wskazywać winnych.
Przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury).
Pojęcie audytu bywa mylone z kontrolą. W odróżnieniu od kontroli, audyt działa na podstawie planu (kontrola często przeprowadzana jest na zlecenie, a jej celem jest znalezienie nieprawidłowości i wskazanie winnych); skupia się na ocenie ex-ante (podczas gdy kontrola na ex-post).
Kim jest audytor?
Audyt prowadzony jest przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Pozwala to na zachowanie bezstronności, obiektywizmu i na rzeczową, merytoryczną ocenę. Zadanie rozesłania ofert i prowadzenia negocjacji wzięła na siebie Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. W swojej decyzji kierowała się doświadczeniem audytora, w tym doświadczeniem pracy z organizacjami pozarządowymi, oraz jego możliwościami czasowymi i dostępnością. Ważne było bowiem, aby wyniki audytu przedstawiono członkom Stowarzyszenia jeszcze przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
Dlaczego prowadzimy audyt ?
Rachunkowość Stowarzyszenia była w kryzysie z wielu przyczyn, które Komisja Rewizyjna szerzej opisze w odrębnym i nadal przygotowywanym raporcie z kontroli.
Jako element planu naprawczego, na wniosek Komisji, Zarząd uchwałą nr ZG 2017/04/10/05 zaakceptował ofertę firmy Perfectum Audit sp. z o.o. Grupa robocza Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przygotowała i udostępniła Audytorom wszystkie żądane dokumenty. Audyt Stowarzyszenia rozpoczął się formalnie 4 maja br. i trwa nadal. Opóźnienia wynikają z zaległości w dokumentacji księgowej.
6 maja b.r. Zarząd w niepełnym składzie 6-osobowym (bez Mateusza Kijowskiego, który się nie stawił na umówione spotkanie, ale obecnie kontaktuje się z Audytorami) oraz członkiem Komisji Rewizyjnej spotkał się z Audytorem na roboczym, prawie 3-godzinnym spotkaniu, podsumowującym wstępny etap prac.
Komisja Rewizyjna wraz z Zarządem prosi w tym miejscu o wyrozumiałość, bo choć żadne przepisy prawa o Stowarzyszeniach ani Statutu KOD nie zobowiązują do przedstawiania wyników audytu 14 dni przed Walnym, ale dobra praktyka by tego wymagała. Niestety, z powodów przedstawionych powyżej, planowane zakończenie i opublikowanie raportu końcowego odbędzie się po tym terminie, ale z pewnością nie później niż do 24 maja br.