KOD w 2021 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
25859
post-template-default,single,single-post,postid-25859,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

KOD w 2021

Za nami kolejny rok w pandemii, w którym mierzyliśmy się z wieloma trudnościami i ograniczeniami. To kolejny rok bezprawnych posunięć koalicji rządzącej, przejętych przez nią instytucji, jak Trybunał Julii Przyłębskiej czy TVP, niszczenia praworządności, edukacji, rozbudzania wrogich nastrojów wobec uchodźców i pogłębiającego się chaosu w służbie zdrowia.

To także rok dużych akcji i sukcesów KOD, o ile możemy mówić o sukcesach w sytuacji ciągłego zagrożenia, konieczności obrony demokracji i praw podstawowych.
Był to rok wyjątkowo intensywnej pracy, która przynosi efekty i została doceniona.

Największą w tym roku, trwającą kilka miesięcy akcją, której współorganizatorem był KOD były spotkania Tour de Konstytucja. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był Robert Hojda i fundacja KORD, dołączyło do niego wiele stowarzyszeń prawniczych i obywatelskich. W kilkudziesięciu miastach i miejscowościach koderzy i koderki organizowali i wspierali lokalne grupy obywateli przy przygotowaniu spotkań z niezależnymi sędziami, prokuratorami, prawnikami i prawniczkami oraz osobami zaangażowanymi w działalność społeczną. Tematem, który łączył wszystkich była Konstytucja, zapisane w niej prawa i wolności obywatelskie.

 

Warszawa, finał Tour de Konstytucja, fot. Katarzyna Pierzchała

 

Niezależnych sędziów spotykaliśmy nie tylko podczas przystanków Tour de Konstytucja. Wspieraliśmy ich 18-tego dnia każdego miesiąca, które stowarzyszenie sędziów Iustitia ogłosiło Dniami Solidarności z Represjonowanymi Sędziami. Co miesiąc w wielu miastach staliśmy pod sądami razem z nimi, aby upominać się o przywrócenie do pracy zawieszonych sędziów. Ich lista niestety wciąż się powiększa, lecz my nie ustajemy w protestach.

 

Gdynia 18.11.2021, fot. za Komitet Obrony Demokracji Region Pomorze 

 

Szykany, które dotykają sędziów i prokuratorów przybierają na sile. Parlament Europejski docenił wszystkich, którzy stanęli w ich obronie, przyznając Europejską Nagrodę Obywatelską za 2021 dla zgłoszonego przez KOD projektu „Obrona godności i niezawisłości sędziów walczących o niezależność sądów w Polsce”. Mieliśmy zaszczyt odebrać ją podczas polskiej ceremonii w Rzeszowie oraz w Parlamencie Europejskim w Brukseli z udziałem laureatów z całej Unii.

 

Bruksela, 9.11.2021, uroczystość wręczenia nagrody European Citizen Prize 2021, fot. za PE

Zorganizowaliśmy w tym roku – wspólnie z naszymi partnerami, organizacjami pozarządowymi, ruchami społecznymi, samorządami i partiami – wiele manifestacji o charakterze ogólnopolskim.

Najwięcej uwagi poświęciliśmy w 2021 obronie wolnych mediów, inicjując i koordynując ogólnopolskie akcje manifestacyjne Wolne media, wolni Ludzie, wolna Polska przeciw próbom niszczenia niezależnych mediów poprzez próbę wprowadzenia podatku od reklam w lutym, oraz ustawy Lex TVN w sierpniu, podczas których w wielu miastach gromadziły się tysiące osób. W manifestacjach 19 grudnia, wzięło udział 126 miast i miejscowości. Ostatecznie ustawa, która doprowadziłaby do przejęcia największego niezależnego nadawcy, została zawetowana przez prezydenta.

Koordynowaliśmy i organizowaliśmy dużą część protestów odbywających się 10 października w 120 miastach pod hasłem My zostajemy przeciwko decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej o wyższości prawa polskiego nad unijnym, która mogłaby się okazać kolejnym krokiem do Polexitu.

 

Kraków, 10.10.2021, fot. Paweł Kozłowski

Organizowaliśmy protesty przeciwko działaniom ministra Czarnka, niszczeniu edukacji i nauki, projektowi nowelizacji prawa oświatowego. Kolejny protest odbędzie się pod Sejmem 4 stycznia 2022, kiedy ten szkodliwy projekt wejdzie pod obrady komisji. Zagrożenie ze strony fanatycznego ministra edukacji i jego otoczenia jest tak wielkie, że około 100 organizacji (w tym KOD) połączyło siły tworząc kampanię Wolna Szkoła.

Pokazujemy drogę partiom opozycyjnym zachęcając je do połączenia sił, działając w jak największym gronie partnerów w Sieci Organizacji Społecznych, organizując wspólnie manifestacje, opracowując i realizując razem projekty, pisząc i podpisując apele i petycje.

Podczas przedterminowych wyborów prezydenta miasta w Rzeszowie w czerwcu podkarpacki KOD włączył się szczególnie aktywnie w prace sztabu wyborczego niezależnego kandydata zjednoczonej opozycji Konrada Fijołka. Obserwatorzy i obserwatorki społeczni w ramach Obywatelskiej Kontroli Wyborów pilnowali przebiegu głosowania i liczenia głosów.

Kolejny projekt, który połączył zarówno środowiska organizacji pozarządowych jak i 10 opozycyjnych partii politycznych to Porozumienie dla Praworządności, podpisane 7 grudnia. Porozumienie to początek wspólnych prac nad projektem ustawy autorstwa stowarzyszenia Iustitia, która ma przywrócić konstytucyjny porządek polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

 

Warszawa 7.12.2021, podpisanie Porozumienia dla Praworządności

W starania o obronę praworządności bardzo praktycznie wpisuje się nasz projekt wyszukiwarki neokrs.pl LINK. Portal z bazą danych wszystkich nominowanych dotąd wbrew Konstytucji neo-sędziów jest aktualizowany na bieżąco, strona została przetłumaczona na inne języki i obecnie rejestrujemy średnio 600 zapytań dzienne. Wskazuje to, jak bardzo potrzebne jest to działanie i jak coraz większym problemem staje się orzekanie neo-sędziów, którzy nie są sędziami w świetle europejskiego prawa.

Wspieraliśmy działania w sprawach lokalnych, Marsze Równości w wielu miastach, protesty w obronie praw kobiet, ogólnopolskie protesty Ani Jednej Więcej, po śmierci kobiety w wyniku nieludzkiego prawa aborcyjnego. Byliśmy również aktywni w sprawie wsparcia dla uchodźców – protestami przeciw działaniom władz i służby granicznej.

5 października zorganizowaliśmy ogólnopolską akcję protestacyjne Stan Wyjątkowo Nieludzki, apelując o podjęcie działań ratujących życie uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Wiele regionów KOD włączyło się do akcji pomocowych zbierając potrzebne artykuły i promując zbiórki środków dla organizacji pomagających bezpośrednio na granicy.

Wsparciem organizacyjnym dla nas i innych partnerów będzie również projekt manifestacje.pl, na który uzyskaliśmy grant finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy z funduszy EOG, który wystartuje w 2022 rolu. Będziemy dzięki niemu mogli podzielić się naszym doświadczeniem w organizowaniu akcji, protestów, zgromadzeń z innymi osobami i grupami, zwłaszcza z niewielkich ośrodków.

Edukacyjny charakter miał też namiot KOD podczas tegorocznego festiwalu Pol`and`rock. Warsztaty plastyczne cieszyły się wielkim zainteresowaniem młodych osób, a podczas malowania koszulek i banerów odbywały się poważne rozmowy, debaty i warsztaty na tematy manifestacji, zachowania w przypadku zatrzymania, kontroli wyborów i różnych aktywności obywatelskich.

 

Pol`and`Rock Festival, fot. KOD Pomorskie

Cały rok trwały akcje informacyjne – wydajemy i rozprowadzamy tysiące gazetek Q-dość! plakatów z cyklu Czy wiesz, że?, ulotek i innych materiałów. Obecnie włączyliśmy się w akcję dystrybucji materiałów prasowych przygotowywanych przez Gazetę Wyborczą.

Zainicjowaliśmy pod koniec tego roku akcję Drożyzna+, do której włączyli się partnerzy z partii opozycyjnych. Skutki nieodpowiedzialnej i nieudolnej polityki dotykają wszystkich także w sferze finansowej, warto o tym przypominać. Projekt będzie kontynuowany w 2022.roku.

W tym roku KOD świętował sześciolecie działalności. To dużo jak na ruch społeczny oparty na pracy wolontariuszy. Stajemy się coraz dojrzalsi, staramy się profesjonalizować, wpisujemy się coraz wyraźniej w opozycyjny krajobraz. Nasza praca została zauważona i doceniona, czego dowodem były podziękowania i zapewnienia o współpracy podczas jubileuszowej Konwencji 6 lat KOD.

 

Warszawa 27.11.2021, Konwencja 6 lat KOD, fot. Katarzyna Pierzchała

 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w nasze działania – koderom i koderkom, sympatykom KOD, wszystkim zaangażowanym w obronę demokracji obywatelom i obywatelkom.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas finansowo – bez waszego udziału nasze działania były by bardzo utrudnione.

Bez Was – nie zrobilibyśmy nic. Z Wami – jesteśmy razem silni. Działamy!

 

Dołączcie do nas!

Napisz do nas na mail: [email protected] – damy znać, co dalej. Wzór deklaracji członkowskiej TUTAJ 

Dołączcie do Obywatelskiej Kontroli Wyborów – link do rejestracji TUTAJ

Prosimy o wsparcie finansowe – konto do darowizn, PayPal i informacje jak przekazać 1% znajdują się TUTAJ 

 

 

Magdalena Bielska