KOD ma nowy Statut! - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
11020
post-template-default,single,single-post,postid-11020,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

KOD ma nowy Statut!

KOD ma nowy Statut!

Po ponad 3 miesiącach prac w różnych zespołach, na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków 8 maja przyjęta została nowelizacja Statutu Stowarzyszenia. Przypomnijmy drogę prowadzącą do tego momentu oraz co to dla nas dalej oznacza.
Stowarzyszenie zostało powołane 2 grudnia przez grono 21 osób – choć już wtedy w Polsce działało nas znacznie więcej, to nie wiedzieliśmy jaką skalę i postać nasze działanie obierze. W poczuciu presji czasu przyjęliśmy prosty statut z zamiarem dalszych prac nad dokumentem po rejestracji stowarzyszenia. Przypomnijmy wraz z sukcesem KODu zmiany były konieczne, w celu umożliwienia przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia na szeroką skalę. Bez wprowadzenia struktur regionalnych, sposobu wyłaniania delegatów, przyjęcie dużej liczby nowych osób mogłoby oznaczać praktyczne zablokowanie wprowadzenia niezbędnych zmian. Trudna i długa dyskusja w stosunkowo niewielkim gronie pokazała, z jakim wyzwaniem musielibyśmy się zmierzyć gdyby brały w niej udział setki lub tysiące osób. Trudne do wyobrażenia było nawet zwołanie zebrania członków w takim gronie. Ponieważ proces rejestracji się przedłużał, 18 stycznia powołana została Komisja Statutowa, która rozpoczęła zbieranie propozycji do dalszych prac nad zmianami. Skala zaproponowanych zmian przerosła nasze oczekiwania. Stąd 1 marca, gdy Komitet stał się formalnie stowarzyszeniem nadal prowadzone były dyskusje nad kierunkami zmian. Debatowaliśmy nad nimi zarówno w regionach jak i w Zarządzie.
Ze względu na skalę zmian, przyjęliśmy rozwiązanie o przyjęciu w całości Statutu w nowym brzmieniu. W telegraficznym skrócie, najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia zapisów powołujących jednostki terenowe Stowarzyszenia na poziomie wojewódzkim (regiony) oraz powiatowym (grupy lokalne);
  • określenia sposobu wyborów delegatów oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli, w tym zwoływania Zjazdu Delegatów,
  • wprowadzenia nowych władz w postaci Sądów Koleżeńskich oraz Rady Regionów,
  • ustalenia 3-letniej kadencji władz Stowarzyszenia,
  • wprowadzenia ograniczeń związanych z łączeniem funkcji we władzach KOD z innymi funkcjami o charakterze politycznym,
  • umożliwienie na specjalnych zasadach członkostwa w KODzie osobom niepełnoletnim.

Obecnie stoją przed nami trzy formalno-organizacyjne wyzwania:
Pierwsze – rejestracja nowego Statutu w Sądzie Rejestrowym. To proces prawie poza naszym wpływem, będziemy trzymać rękę na pulsie gdzie tylko się da. Do czasu zarejestrowania nowego statutu, obowiązuje nas dotychczasowy dokument (z którym udało nam się zorganizować kilka znaczących spacerów).
Drugie – formalne dopracowanie systemu przyjmowania nowych członkiń i członków, w sposób gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych i sprawną organizację procesu – przypomnijmy, że dopiero powstają biura regionalne i jesteśmy na etapie organizacji biura Zarządu Głównego. To kwestia trwających procedur oraz faktu że KOD działa w oparciu o pracę społeczną. W najbliższym czasie przedstawiony zostanie wzór deklaracji członkowskiej.
Trzecie – naszym zamierzeniem jest, aby system członkowski oparty był o bezpieczny system informatyczny, ułatwiający sprawną komunikację, w tym rejestrację członków z pominięciem zbędnej biurokracji. Nad tym systemem Zarząd we współpracy z zewnętrznymi ekspertami pracuje od kilku miesięcy.
Choć nie możemy dziś podać dokładnej daty rozpoczęcia przyjmowania deklaracji członkowskich, zdajemy sobie sprawę, że jest to jedna z najpilniejszych spraw dla organizacji, którą Zarząd traktuje jako jeden z najważniejszych priorytetów. Jest to zarazem wielkie wyzwanie organizacyjne i formalne, wiążące się także z dużą odpowiedzialnością za dane, w które zaangażowane musi zostać szerokie grono osób, w tym Koordynatorzy. Chcemy je przeprowadzić sprawnie, uwzględniając zadanie jakie stoi przed nami.