Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 17.10.2016 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
11220
post-template-default,single,single-post,postid-11220,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 17.10.2016

Komitet Obrony Demokracji

W związku z zakończeniem zbiórki publicznej dla której został powołany, na spotkaniu w dniu 11 października br. Komitet Społeczny przyjął i informuje o następującym trybie pracy nad sprawozdaniami.

  1. Zgodnie z wymogami ustawy o zbiórkach publicznych, do 30 października br. Komitet złoży do MSWiA oraz opublikuje na stronie www.ruchkod.pl sprawozdanie z zebranych datków, zawierające w szczególności wartość środków zebranych do puszek. Sprawozdanie zostanie przygotowane we współpracy z wolontariuszkami pracującymi dotychczas nad bieżącymi rozliczeniami środków pochodzących ze zbiórki, z zaangażowaniem dodatkowej osoby w celu weryfikacji dokumentów.
  2. Kolejnym obowiązkiem sprawozdawczym jest złożenie sprawozdania ze sposobu rozdysponowania datków. Zgodnie z ustawą Komitet ma na to 13 miesięcy od daty faktycznego rozdysponowania całości zebranych środków. Jednak Komitet Społeczny podejmie działania w celu możliwie szybkiego przedłożenia sprawozdań.
  3. Komitet Społeczny powoła Komisję ds. Przygotowania sprawozdania i weryfikacji wydatków. Komisja będzie działać społecznie. W jej skład wejdą osoby zaproszone przez Komitet, posiadające doświadczenie w zakresie sprawozdawczości finansowej. Termin zakończenia sprawozdawczości i weryfikacji dokumentów zostanie ustalony wspólnie z osobami wchodzącymi w skład Komisji, jednak przewidujemy, że powinna ona zakończyć swoje prace do końca grudnia br.
  4. Komitet udostępni, w celu kontroli, dokumentację Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.
  5. Komitet umożliwi zainteresowanym darczyńcom (osoby dokonujące wpłat indywidualnych na rachunek Komitetu oraz członkowie i członkinie Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji) wgląd w przygotowaną dokumentację i możliwość zgłaszania uwag. Przewidujemy czas na wgląd w dokumentację do końca stycznia 2017r.
  6. Przewidujemy złożenie końcowego sprawozdania do końca lutego 2017 roku.

Komitet przekazał do wiadomości Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD informację o trybie prac nad sprawozdaniami.
W związku z powyższym przypominamy, że od 1 października 2016 r. wszystkich wpłat darowizn i związanych ze zbiórką publiczną należy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
 

Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji”
Piotr Cykowski
Piotr Chabora
Paweł Wimmer