Głos Obywatela Europy - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
22012
post-template-default,single,single-post,postid-22012,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Głos Obywatela Europy

Manifest osób i podmiotów uhonorowanych Europejską Nagrodą Obywatelską o zjednoczenie i wsparcie odbudowy Europy.

Unia Europejska stoi w obliczu wyzwania: społeczno-gospodarczej i zdrowotnej odnowy w związku z katastrofą spowodowaną przez pandemię COVID-19.

Stojąc w obliczu tych ogromnych wyzwań, my, ludzie i podmioty uhonorowane Europejską Nagrodą Obywatelską, pragniemy głośno powiedzieć, że Europa powinna pozostać zjednoczona i solidarna, że nikt w czasie odbudowy nie może być pozostawiony w tyle. Wymagają tego podstawowe wartości europejskie.

Kierujemy nasz manifest do europejskich instytucji i obywateli, tym bardziej, że sama Unia Europejska doceniła przecież nasze zasługi, honorując nas jako obywateli Europy. Osiągnęliśmy to, bo pracowaliśmy ciężko, każdy na swoim polu, nad pełną gamą wartości zapisanych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej: równością i wsparciem społecznym, integracją i równymi szansami dla ludzi z niepełnosprawnościami, edukacją, pracą, zdrowiem, ochroną dzieci i osób starszych, solidarnością i sprawiedliwością społeczna dla migrantów i uchodźców, dbałością o planetę i zrównoważonym rozwojem.

Ze wszystkich powyższych powodów czujemy się odpowiedzialni i zobowiązani, by teraz działać. W podziękowaniu za uznanie jakim nas obdarzono pragniemy pracować razem wykorzystując siły i nowe doświadczenia różnych krajów.

Nazwaliśmy naszą inicjatywę  Głosem obywatela Europy, mając w pamięci francuską socjaldemokratkę Sylvie Guillaume, wiceprzewodniczącą Parlamentu, jak również członkinię jury, które wyłoniło zwycięzców Europejskiej Nagrody Obywatelskiej w 2017 r. Powiedziała ona podczas ceremonii przyznania nagród: „Nasi obywatele mają głos, a niniejsze nagrody są dowodem na to, że ich słuchamy”.

My, obywatele Europy, mówimy do kierujących odbudową politycznych przywódców:  upewnijcie nas, że wszyscy wyjdziemy z kryzysu razem, nie pozostawiając nikogo w tyle. Niech w centrum waszej uwagi będzie człowiek. Możecie liczyć na nasz aktywny udział, byśmy wspólnie mogli osiągnąć cel. Oto jesteśmy!