Domagamy się uwzględnienia aspektu społecznego w Krajowym Planie Odbudowy - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
23478
post-template-default,single,single-post,postid-23478,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Domagamy się uwzględnienia aspektu społecznego w Krajowym Planie Odbudowy

Organizacje pozarządowe, które uczestniczyły lub śledziły wysłuchania publiczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności zauważyły istotny brak aspektu społecznego oraz niemal całkowite pominięcie roli organizacji pozarządowych w dokumencie KPO.

W związku z tym postulujemy:

  1. Uwzględnienie zaangażowania organizacji pozarządowych w działania proponowane przez KPO oraz wzmocnienie kontroli społecznej wykonania planu poprzez miedzy innymi udział podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w Komitecie Monitorującym.

oraz

  1. Poszerzenie planu o nowy element: Wzrost Odporności i Wzmocnienie Kapitału Społecznego, a w szczególności:
  • Reformę systemu zarządzania kryzysowego poprzez uwzględnienie w nim organizacji pozarządowych
  • Edukację na rzecz kapitału społecznego
  • Wsparcie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego
  • Wzmocnienie roli społecznej odpowiedzialności biznesu (wsparcie dla podmiotów walczących z ubóstwem cyfrowym i energetycznym, społecznych ośrodków pomocy społecznej etc.)
  • Wzmocnienie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w kontekście ochrony zdrowia i profilaktyki
  • Reforma przepisów dot. dialogu i konsultacji społecznych w obliczu sytuacji kryzysowej, dążąca do budowy kultury dialogu z realnym udziałem przedstawicieli społecznych

Uważamy, że plan powinien uwzględniać alokację środków na realizację komponentu społecznego w wysokości minimum 1% KPO.

Postulaty opracował i przekazał do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zespół ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, miedzy innymi Komitetu Obrony Demokracji.

Przedstawiamy zarys komponentu społecznego:

KPO – zarys komponentu spolecznego