Finanse - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
11258
page-template,page-template-templates,page-template-page-menu-left,page-template-templatespage-menu-left-php,page,page-id-11258,page-child,parent-pageid-63,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Finanse

Komunikat Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z dnia 5 listopada 2016 r.
W dniu 31.10.2016 r. Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji” złożył sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej – zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.). W sprawozdaniu zostały podane następujące informacje:
1) Suma zebranych środków pieniężnych 1 094 754,70 zł,
2) Koszty organizacji zbiórki ogółem 787,61 zł, a w tym :
– koszty związane z organizacją zbiórki: skarbony, puszki, identyfikatory: 689,49 zł,
– koszty kampanii informacyjnej : 18,76 zł,
– koszty administracyjne : 35,20 zł,
– pozostałe koszty : 44,16 zł.
Ze środków zebranych przez Komitet Społeczny, przez 9,5 miesiąca, finansowane były działania KOD-u w 16 województwach. Aktualnie prowadzone prace nad sprawozdaniem, obejmującym informację o wydatkowaniu środków, pozwalają stwierdzić, że do końca sierpnia 2016 roku wpłynęło 1241 faktur i rachunków. Oznacza to, że średnia wartość jednostkowego wydatku ze środków Komitetu Społecznego wyniosła około 880 zł.
Z zebranych środków sfinansowano kilkadziesiąt spotkań w ramach Latającego Uniwersytetu Demokracji oraz kilkaset spotkań i debat, które zorganizowali sympatycy Komitetu Obrony Demokracji. W czasie trwania zbiórki odbyło się ponadto kilka dużych ogólnopolskich marszy i zgromadzeń publicznych, kilkaset mniejszych zgromadzeń w niemal wszystkich miastach na prawach powiatu. Koszty ich organizacji pokrywane były także ze środków Komitetu Społecznego.
Komitet Społeczny nie przeznaczał środków ze zbiórki publicznej na wynajem biur, nie zatrudniał pracowników ani nie wypłacał wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych.
Należy przy tym wyjaśnić ze sprawozdaniem objęte były środki zebrane do puszek przez kwestujących, w okresie od 15.12.2015 tj. od rozpoczęcia zbiórki publicznej do 30.09.2016 (data zakończenia zbiórki).
Sprawozdanie złożone w MSWiA nie zawiera informacji o poszczególnych, zgodnych z celami prowadzonej zbiórki, wydatkach. W świetle przywołanej wyżej ustawy sprawozdanie z rozdysponowania zebranych środków należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia 12-miesięcznego okresu od zakończenia zbiórki publicznej – w tym przypadku oznacza to formalnie koniec listopada 2017 roku.
Należy podkreślić, że Komitet Społeczny planuje sporządzić sprawozdanie w znacznie krótszym terminie.
Zbiórka na Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji” zakończyła się 30.09.2016. Od tego dnia wszystkie wydatki KOD-u finansowane są ze środków Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”.
Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji”
Piotr Cykowski
Piotr Chabora
Paweł Wimmer
 
Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 17.10.2016
W związku z zakończeniem zbiórki publicznej dla której został powołany, na spotkaniu w dniu 11 października br. Komitet Społeczny przyjął i informuje o następującym trybie pracy nad sprawozdaniami.

 1. Zgodnie z wymogami ustawy o zbiórkach publicznych, do 30 października br. Komitet złoży do MSWiA oraz opublikuje na stronie www.ruchkod.pl sprawozdanie z zebranych datków, zawierające w szczególności wartość środków zebranych do puszek. Sprawozdanie zostanie przygotowane we współpracy z wolontariuszkami pracującymi dotychczas nad bieżącymi rozliczeniami środków pochodzących ze zbiórki, z zaangażowaniem dodatkowej osoby w celu weryfikacji dokumentów.
 2. Kolejnym obowiązkiem sprawozdawczym jest złożenie sprawozdania ze sposobu rozdysponowania datków. Zgodnie z ustawą Komitet ma na to 13 miesięcy od daty faktycznego rozdysponowania całości zebranych środków. Jednak Komitet Społeczny podejmie działania w celu możliwie szybkiego przedłożenia sprawozdań.
 3. Komitet Społeczny powoła Komisję ds. Przygotowania sprawozdania i weryfikacji wydatków. Komisja będzie działać społecznie. W jej skład wejdą osoby zaproszone przez Komitet, posiadające doświadczenie w zakresie sprawozdawczości finansowej. Termin zakończenia sprawozdawczości i weryfikacji dokumentów zostanie ustalony wspólnie z osobami wchodzącymi w skład Komisji, jednak przewidujemy, że powinna ona zakończyć swoje prace do końca grudnia br.
 4. Komitet udostępni, w celu kontroli, dokumentację Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.
 5. Komitet umożliwi zainteresowanym darczyńcom (osoby dokonujące wpłat indywidualnych na rachunek Komitetu oraz członkowie i członkinie Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji) wgląd w przygotowaną dokumentację i możliwość zgłaszania uwag. Przewidujemy czas na wgląd w dokumentację do końca stycznia 2017r.
 6. Przewidujemy złożenie końcowego sprawozdania do końca lutego 2017 roku.

Komitet przekazał do wiadomości Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD informację o trybie prac nad sprawozdaniami.
W związku z powyższym przypominamy, że od 1 października 2016 r. wszystkich wpłat darowizn i związanych ze zbiórką publiczną należy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji”
Piotr Cykowski
Piotr Chabora
Paweł Wimmer
 
Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z 29.06.2016
Komitet Społeczny przedstawi pełne sprawozdanie po zakończeniu zbiórki (30.09.2016) i
wydatkowaniu środków w terminie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o
zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
Jednak dla zachowania przejrzystości zasad finansowania, przedstawiamy częściowe, okresowe sprawozdanie obejmujące wpływy oraz wydatki z okresu od powstania Komitetu społecznego (07.12.2015 r.) do dnia 31.05.2016 r.
Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji”
Pobierz informację KS „Komitet Obrony Demokracji” w formacie PDF
 
Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z 18.05.2016
Komitet Społeczny przedstawi pełne sprawozdanie po zakończeniu zbiórki (30.09.2016) i
wydatkowaniu środków w terminie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o
zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
Jednak dla zachowania przejrzystości zasad finansowania, przedstawiamy częściowe, okresowe sprawozdanie obejmujące wpływy oraz wydatki z okresu od powstania Komitetu społecznego (07.12.2015 r.) do dnia 30.04.2016 r.
Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji”
Pobierz informację KS „Komitet Obrony Demokracji” w formacie PDF
 
Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z 30 marca 2016 r.
Komitet Społeczny przedstawi pełne sprawozdanie po zakończeniu zbiórki (30.09.2016) i
wydatkowaniu środków w terminie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o
zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
Jednak dla zachowania przejrzystości zasad finansowania, przedstawiamy częściowe, okresowe sprawozdanie obejmujące wpływy oraz wydatki z okresu od powstania Komitetu społecznego (07.12.2015 r.) do dnia 29.02.2016 r.
Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji”
Pobierz informację KS „Komitet Obrony Demokracji” w formacie PDF
 
Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 02.03.2016
Informacja o Komitecie:
Komitet Społeczny działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 498). Numer zbiórki: 2015/4807/KS. W skład Komitetu
Społecznego wchodzą przedstawiciele Komitetu Założycielskiego, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia KOD oraz Sekcji Prawników w Regionie Mazowsze.
Informujemy, że Komitet Społeczny przyjmuje wpłaty wyłącznie od osób prywatnych:
za pośrednictwem rachunku bankowego numer 28 1090 1043 0000 0001 3178 4256
zbiórki do puszek podczas manifestacji, w oparciu o procedury które przekazane zostały
Koordynatorom regionalnym, portalu zrzutka.pl i utworzonej tam zrzutki, która zakończona została z dniem 29 lutego 2016 r.
Komitet Społeczny przedstawi pełne sprawozdanie po zakończeniu zbiórki (30.09.2016) i
wydatkowaniu środków w terminie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o
zasadach prowadzenia zbiórek publicznych . Jednak dla zachowania przejrzystości zasad
finansowania, przedstawiamy częściowe, okresowe sprawozdanie z zamiarem publikowania
kolejnych, comiesięcznych informacji. Informujemy że sprawozdanie okresowe obejmujące
wpływy oraz wydatki z okresu od powstania Komitetu społecznego (07.12.2015 r.) do dnia
29.02.2016 r. zostanie opublikowane do 20 marca 2016 r.
 
Informacja o wpłatach na dzień 31.01.2016 r.:
Wpłaty na rzecz Komitetu wyniosły łącznie 341 446,54 zł. W tej kwocie mieszczą sie darowizny przekazane:

 1. przez serwis zrzutka.pl: 172 894,00 zł
 2. bezpośrednie wpłaty na konto bankowe: 52 382,93 zł
 3. zbiórki publiczne: 116 169,61 zł

Saldo konta bankowego na dzień 31.01.2016 wynosi: 238 286,04 zł
Wypłacono z rachunku bankowego kwotę: 103 160,50 zł.
Wydatki obejmowały w szczególności:

 • druk ulotek, druk znaczków, banerów, flag,
 • koszty bezpośrednie związane z organizacją manifestacji w tym : koszty związane z
  wypożyczeniem i zakupem nagłośnienia, zakupem kamizelek straży KOD, zabezpieczenia
  medycznego, zakupy środków łączności,
 • opłaty na rzecz ZAiKS,
 • wynajem sal konferencyjnych.

 
Komitet Społeczny w ramach kosztów związanych z obsługą zbiórki publicznej nie wypłaca i nie zawiera umów cywilnoprawnych obejmujących wynagrodzenia.
Korzystając z okazji, członkowie Komitetu chcą podkreślić rolę współpracujących z nami
wolontariuszek i wolontariuszy i podziękować za profesjonalne wsparcie działań Komitetu, a przez
to całego ruchu KOD.
Przypominamy, iż autoryzowane informacje Komitetu dostępne są na stronie internetowej KOD.
Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji”
 
Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 04.02.2016
Mamy przyjemność poinformować że w prace Komitetu zaangażował się pan prof. Andrzej Blikle, który przyjął funkcję Społecznego Doradcy Komitetu Społecznego KOD. Profesor będzie doradzał Komitetowi w zakresie przejrzystości zasad finansowania KOD.
Komitet nawiązał także wolontarystyczną współpracę z dwiema osobami, posiadającymi kwalifikacje księgowych i duże doświadczenie w księgowości, w celu opracowania sprawozdań z działalności Komitetu. Komitet zaangażował, także na zasadach wolontariatu, osobę do pełnienia funkcji koordynatorki zbiórki, o czym poinformowani zostali Koordynatorzy regionalni.
Pobierz pełny tekst informacji KS „Komitet Obrony Demokracji” w pliku PDF.
 
Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” 25.01.2016
Publikujemy informację Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” na temat finansów KOD i, niestety, musimy Was zawieść – nie ma tam słowa o bankierach czy partiach. Działania KOD finansują obywatele i obywatelki – Komitet Społeczny wprowadził zasadę przyjmowania wpłat wyłącznie od osób prywatnych. Wyjaśniamy informacje o zbiórce internetowej, możliwości wpłat na rachunek bankowy oraz rozpoczętej zbiórce do puszek podczas manifestacji.
Od początku lutego będziemy regularnie publikować informacje oraz sprawozdania z dotychczasowych wpłat i wydatków, które dotychczas dotyczyły m.in.: druku ulotek, flag, banerów, coraz lepszego nagłośnienia, kamizelek straży marszów, licencji ZAiKS itp.
Pobierz informację KS „Komitet Obrony Demokracji” w pliku PDF.