Apel Sieci Organizacji Społecznych dla Polski w Europie - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
24928
post-template-default,single,single-post,postid-24928,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Apel Sieci Organizacji Społecznych dla Polski w Europie

POLSKA W UNII – SPOTYKAMY SIĘ W NIEDZIELĘ O 18.00 NA PLACU ZAMKOWYM W WARSZAWIE

Od 2004 roku Rzeczpospolita Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, do której przystąpiła dobrowolnie realizując suwerenną wolę narodu wyrażoną w referendum akcesyjnym.

Obecność w Unii Europejskiej to największe osiągnięcie Polski od czasu odzyskania niepodległości ponad 100 lat temu. To był nasz wybór cywilizacyjny – dowód przynależności do Europy i podzielania jej wartości.

Dzisiaj, gdy upolityczniony Trybunał Konstytucyjny przyjął rozstrzygnięcie podważające zasady uczestnictwa Polski w Unii, ten wybór jest zagrożony. Orzeczenie TK kwestionując porządek prawny i zobowiązania Polski wynikające z uczestnictwa w Unii Europejskiej, podważa sens tego uczestnictwa, tym samym kwestionując suwerenną decyzję narodu.

Nie godzimy się na pozbawione społecznej legitymacji decyzje grożące polskiemu uczestnictwu w Unii Europejskiej, a tym samym grożące przyszłości i bezpieczeństwu Polski oraz polskiego społeczeństwa. Nie zgadzamy się na wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej.

Dlatego w niedzielę 10 października przyjdziemy o 18.00 na Plac Zamkowy w Warszawie. Mamy różne poglądy w wielu sprawach i głosujemy na różne partie polityczne. Uważamy jednak, że dziś wszyscy musimy wspólnie upomnieć się o europejską Polskę.

Zbierzemy się na Placu Zamkowym, by dać wyraz przywiązania do Konstytucji, wartości europejskich oraz trwałości polskiego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Zbierzmy się, by wspólnie zamanifestować dla Polski, za Europą, za przyszłością! Zapraszamy wszystkich do dołączenia do nas.

Sieć Organizacji Społecznych dla Polski w Europie

Akcja Demokracja

Edukacja w Działaniu

Forum Darczyńców w Polsce

Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Fundacja Kultura Liberalna

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Wolni Obywatele RP (ruch Obywatele RP

Instytut Zielonej Gospodarki

Komitet Obrony Demokracji

Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im.Stanisława Brzozowskiego)

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Moc Inicjatyw

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Stowarzyszenie Dialog Społeczny

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem