Apel "Rodzice decydują" - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
27111
post-template-default,single,single-post,postid-27111,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Apel „Rodzice decydują”

Zachęcamy do poparcia apelu Rodzice decydują.

Apel można podpisać TUTAJ

Celem kampanii Rodzice decydują jest:

  • zabezpieczenie rodzicom konstytucyjnego prawa do wychowania swoich dzieci z własnymi przekonaniami
  • uzależnienie uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych proponowanych w szkołach we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami wyłącznie od decyzji rodzica po zapoznaniu się z celami i programem zajęć
  • dbałość o dobro dzieci
  • niezgoda na odbieranie decyzyjności rodzicom przez urzędnika państwowego, np, kuratora oświaty

Apelujemy w liście do premiera i ministra edukacji o sformalizowanie wymogu uzyskania od każdego rodzica pisemnej zgody na udział jego dziecka w zajęciach dodatkowych, jako wyłącznego warunku uczestnictwa.

Zależy nam na wzbogacaniu oferty edukacyjnej i niekomplikowaniu procedur, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dobra naszych dzieci.

 

Apel „Rodzice decydują”:

Apelujemy o pilne wprowadzenie regulacji prawnej, która w przypadku realizowania w szkołach lub placówkach oświatowych zajęć dodatkowych przez stowarzyszenia i inne organizacje, zabezpieczy konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami wyrażone w art. 48 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Chcemy, aby każdy rodzic, na podstawie pełnej informacji o celach i programie zajęć, mógł świadomie zdecydować o uczestnictwie własnego dziecka w zajęciach dodatkowych i żeby warunkiem uczestnictwa było wyrażenie przez niego pisemnej zgody na udział w tych zajęciach. Chcemy także, aby rodzic mógł wycofać zgodę w dowolnej chwili. Taka praktyka jest już teraz stosowana w licznych placówkach oświatowych przez wielu nauczycieli, ale uważamy, że powinna być powszechna i obligatoryjna.

To proste rozwiązanie zakończyłoby trwający od czerwca 2021 roku spór związany z przygotowanym przez MEiN projektem ustawy zwanej powszechnie “Lex Czarnek” – projektem kontrowersyjnym i ostatecznie zawetowanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę w marcu 2022 roku.

Jednocześnie z całą mocą sprzeciwiamy się wszelkim pomysłom rozwiązań, w których to urzędnik państwowy, czyli np. kurator, a nie rodzic ma decydować, czy dzieci mogą w danych zajęciach uczestniczyć, czy nie. Jako rodzice chcemy mieć prawo oceny, czy konkretne zajęcia zaproponowane przez nauczycieli naszych dzieci stoją w sprzeczności z naszymi przekonaniami, czy wręcz przeciwnie – wspierać będą prowadzony przez nas proces wychowawczy. Chcemy, aby prawo do oceny należało wyłącznie do nas, rodziców.

Apelujemy o takie rozwiązania, ponieważ, kierując się dobrem dziecka, chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa nam, rodzicom, zagwarantować bezpieczeństwo naszym dzieciom oraz zwiększyć świadomość dzieci i rodziców o treściach proponowanych w programach zajęć.

 


Kampania „Rodzice decydują” realizowana jest w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału aktywistek/aktywistów poprzez naukę kampaniowania online”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.”