Apel do europarlamentarzystów o utworzenie komisji śledczej - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
25921
post-template-default,single,single-post,postid-25921,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Apel do europarlamentarzystów o utworzenie komisji śledczej

Wystosowaliśmy apel do wszystkich frakcji, posłanek i posłów Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w związku z przypadkami nielegalnej inwigilacji.

 

Komitet Obrony Demokracji zwraca się do wszystkich europarlamentarzystów i ich frakcji z apelem o powołanie komisji śledczej do zbadania przypadków nielegalnej inwigilacji obywateli Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz oceny wpływu tej inwigilacji na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego i parlamentu krajowego w Polsce w 2019 roku.

Uzasadnienie:

Eksperci z Citizen Lab i Amnesty International ujawnili, że senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani za pomocą oprogramowania Pegasus izraelskiej spółki NSO Group.

Krzysztof Brejza w czasie włamań do jego telefonu był szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego i parlamentu krajowego w 2019 r. Adwokat Roman Giertych również był inwigilowany między innymi w czasie tych wyborów. Wśród jego klientów byli liderzy partii opozycyjnych, w tym ówczesny przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Wybory w 2019 roku partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość wygrała nieznaczną przewagą. Każda ingerencja w proces wyborczy mogła mieć wielki wpływ na wynik wyborów.

Równie niepokojący jest fakt nielegalnej inwigilacji prokurator Ewy Wrzosek, członkini stowarzyszenia niezależnych prokuratorów Lex Super Omnia.

Jako obywatele i obywatelki zaangażowani w obronę demokracji obawiamy się, że oprogramowanie szpiegowskie, jakim polskie władze dysponują od 2017 roku, może obejmować dużo większą liczbę inwigilowanych osób, służyć do zwalczania opozycji i być wykorzystywane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu w Polsce.

 

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji

Warszawa, 14.01.2022

 


The Committee for the Defence of Democracy (KOD) appeals to all MEPs and their factions to establish a commission of inquiry to investigate cases of illegal surveillance of citizens of Poland as a member state of the European Union, and to assess the impact of this surveillance on the outcome of elections to the European Parliament and national parliament in Poland in 2019.

Justification:
Experts from Citizen Lab and Amnesty International revealed that Civic Coalition (KO) senator Krzysztof Brejza, lawyer Roman Giertych and prosecutor Ewa Wrzosek were invigilated using Pegasus software from the Israeli company NSO Group.
At the time his phone was hacked, Krzysztof Brejza was the chief of staff of the Civic Coalition (KO) during the 2019 elections to the European Parliament and the national parliament. Lawyer Roman Giertych was also under surveillance during those elections, among others. Among his clients were leaders of opposition parties, including then-President of the European Council Donald Tusk.

The ruling party Law and Justice won the 2019 election by a slight margin. Any interference in the electoral process could have had a great impact on the outcome of the election.
Equally disturbing is the illegal surveillance of prosecutor Ewa Wrzosek, a member of the Lex Super Omnia association of independent prosecutors.

As citizens committed to defending democracy, we are concerned that the spyware that the Polish authorities have had at their disposal since 2017 may include a much larger number of surveillance subjects, be used to fight the opposition, and be used against civil society in Poland.

 

Main Board of the Committee for the Defence of Democracy

Warsaw, 14 January 2022