?

Co robić...?

Co możesz zrobić, jeżeli do osądzenia Twojej sprawy została wyznaczona osoba, której nazwisko zostało wskazane w wyszukiwarce?
  1. Jeśli sprawa jeszcze trwa, możesz wystąpić o wyłączenie sędziego, lub złożyć zażalenie na wydane przez niego postanowienie.
  2. Jeśli zostało wydane z udziałem takiej osoby orzeczenie w pierwszej instancji, możesz je zaskarżyć z powodu naruszenia gwarancji niezależności i bezstronności sądu.
  3. Jeśli środki krajowe są wyczerpane, a sądy nie uwzględniły Twojego wniosku, możesz zaskarżyć państwo polskie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
Informacja Co Robić...? Podstawy prawne Pomóż w akcji Wsparcie Kontakt