☚ W polu wyszukiwania wpisz nazwisko sędziego
☚ Wybierz województwo
☚ Wybierz miasto
☚ Wybierz sąd

Informacja

Obecność sędziego na tej liście nie przesądza o braku jego niezawisłości lub kompetencji. Celem tej kampanii nie jest piętnowanie sędziów, a jedynie uświadomienie obywatelom ryzyka procesowego, które wiąże się z faktem orzekania przez wadliwie powołanego sędziego. Wadliwość nominacji sędziowskich w tych przypadkach jest przede wszystkim winą instytucji państwa, w mniejszym stopniu obciąża samych sędziów, którzy w wadliwej procedurze nominacyjnej wzięli udział. Sędziowie z tej listy zostali powołani przez niekonstytucyjnie wybraną Krajową Radę Sądownictwa. Tryb powołania tej tzw. neo-KRS jest również sprzeczny z prawem unijnym, do którego przestrzegania Polska zobowiązała się w Traktacie Lizbońskim, podpisanym w roku 2007 przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mimo, że uzyskali oni nominacje sędziowskie od prezydenta, wszystkie ich orzeczenia mogą być podważane ze względu na wadliwe powołanie na urząd. Sąd Najwyższy, w Uchwale Trzech Izb  orzekł, że sędziowie ci winni powstrzymać się od orzekania. Jeśli jednak sędzia z tej listy, wbrew stanowisku Sądu Najwyższego, zasiada w składzie sędziowskim rozstrzygającym Twoją sprawę, wiedz, że orzeczenie tego sądu może zostać podważone. Oznacza to konieczność powtórzenia danej czynności procesowej, a nawet całego postępowania, co, prócz innych komplikacji, np. majątkowych czy rodzinnych, wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez strony postępowania.

Jeśli znalazłeś na liście sędziego prowadzącego Twoją sprawę, sprawdź co możesz zrobić.